Verplegers NU'91 tegen collectief "repareren' WAO

ROTTERDAM, 31 MAART. De vakbond voor verpleegkundigen NU'91 wijst collectieve compensatie van de verlaagde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid van de hand.

De leden van de bond hebben hiermee gisteravond ingestemd.

NU '91 wil dat de verpleegkundigen zich individueel kunnen herverzekeren tot 70 procent van het laatst verdiende loon. Dit is het niveau van de WAO-uitkeringen vóór de ingreep van het kabinet. De categorale vakbond wijst collectieve reparatie van het zogenoemde WAO-gat om “principiële redenen” af. “We willen niet automatisch terugvallen op de collectieve dekmantel der liefde”, aldus een woordvoerder.

Ook speelt mee dat een groot aantal verpleegkundigen part-time werkt. Daardoor is hun inkomen zo laag dat zij bij arbeidsongeschiktheid niet in de WAO maar in de AAW terechtkomen. Bij een collectieve reparatie van het WAO-gat zouden deze mensen wèl meebetalen, terwijl ze niet van de WAO gebruik zullen maken, meent NU'91.

Behalve voor individuele herverzekering pleit de vakbond voor proefprocessen tegen werkgevers van wie personeelsleden bij het werk arbeidsongeschikt raken. NU'91 wil haar leden bij deze processen gaan begeleiden. Volgens de vakbond raken er nu dagelijks zes verpleegkundigen en verzorgenden arbeidsongeschikt.

Het pensioenfonds PGGM, waarin vertegenwoordigers van de vakbonden en de werkgevers zitten, onderzoekt momenteel op welke manier tot een compensatie van de verlaagde WAO-uitkeringen kan worden gekomen. Een woordvoerder van de ambtenarenbond AbvaKabo noemde het besluit van NU '91 “zeer onverstandig”. “De kosten bij individuele herverzekering zullen hoger liggen dan wanneer een collectieve regeling tot stand komt.” De AbvaKabo schat dat bij collectieve herverzekering de kosten 25 gulden per maand zullen bedragen. De vakbonden van de FNV en het CNV onderhandelen nog over de vraag of werkgevers ook in de kosten moeten bijdragen.

De verzekering die NU '91 voorstaat, is niet mogelijk bij het pensioenfonds PGGM. Het is namelijk niet toegestaan een afzonderlijk pensioenfonds voor alleen de arbeidsongeschiktheidsverzekering op te richten. Zo'n fonds voert immers geen toezegging van werkgeverszijde uit en is derhalve geen pensioenfonds.