Oost-Europa: criminaliteit verdubbeld

Oost-Europa maakt zich steeds meer zorgen over de toename van de criminaliteit. In Oost-Europa is sprake van een steeds drastischer optreden van de Westerse georganiseerde misdaad en in West-Europa signaleert de justitie steeds vaker activiteiten van nieuwe Oosteuropese mafia-organisaties. In de meeste Oosteuropese landen is de criminaliteit sinds 1989 verdubbeld en het aantal arrestaties afgenomen.

Op een aan de criminaliteit gewijd symposium werd gisteren in Warschau een Nederlands voorstel voor de vestiging van een supranationale organisatie voor de bestrijding van de zware criminaliteit niettemin afgewezen uit vrees dat zo'n organisatie zich zou kunnen ontwikkelen tot een “nieuwe KGB”.

Volgens Russische bronnen zijn de afgelopen jaren in Rusland zeker vierduizend georganiseerde misdaadorganisaties ontstaan, waarvan er driehonderd mafia-trekken vertonen. Het komt steeds vaker voor dat ze erin slagen de overheidsbureaucratie en de leiding van grote staatsbedrijven te infiltreren. De Poolse justitie klaagt dat Russische mafiosi - voor zover is nagegaan - weliswaar slechts één procent van alle misdrijven plegen, maar dat hun misdrijven wel uitzonderlijk gewelkddadig zijn. Het internationale optreden van de misdaadorganisaties wordt vergemakkelijkt door het openen van de grenzen, de invoering van de markteconomie en de gebrekkige middelen van de politie.