Ontheemden

DEN HAAG, 31 MAART. De speciale regeling (TROO) voor de opvang van ontheemden uit het voormalige Joegoslavië wordt verlengd tot 1 januari 1994.

De verwachting is dat dan de nieuwe Vreemdelingenwet van kracht is. Daarin zal een meer definitieve regeling voor deze groep worden opgenomen. Dit staat in een brief van minister D'Ancona (WVC) en staatssecretaris Kosto (justitie) die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het ministerie van justitie begint over twee weken met de afhandeling van toelatingsverzoeken die zijn ingediend door de nu in Nederland verblijvende ex-Joegoslaven. Justitie verwacht dat een groot deel van de 13.500 mensen om wie het gaat, wordt toegelaten als vluchteling of om humanitaire redenen een verblijfsvergunning krijgt.