Minister van defensie in Suriname gaat vrijuit

PARAMARIBO, 31 MAART. De Surinaamse minister S. Gilds (defensie) heeft zich niet schuldig gemaakt aan enig strafbaar feit in zijn pogingen de huidige legertop te vervangen. De beschuldiging van de militairen dat hij een coup heeft beraamd, is volkomen onterecht.

Dat blijkt uit een rapport van de Surinaamse procureur-generaal C. de Randamie aan president R. Venetiaan. Deze had hem gevraagd een onderzoek in te stellen naar beschuldigingen die de legerleiding onlangs uitte tegen Gilds. Hij is al maanden verwikkeld in een hevig conflict met de militaire top over zijn plan de huidige legerleiding te vervangen, omdat deze volgens hem niet loyaal is aan het burgerlijk gezag.

Volgens de procureur-generaal heeft Gilds inderdaad, zoals de militairen beweren, in een gesprek met commandant E. Boereveen gezegd dat “niet iedereen tevreden zal zijn met de beslissing ter vervanging van de legerleiding en dat wij hierdoor misschien het risico lopen dat er over en weer kogels kunnen vliegen en dat er bloed kan vloeien”. Die uitlating kan echter niet worden uitgelegd als “willens en wetens aanzetten tot bloedvergieten”, zoals de militairen hebben gedaan. Volgens Randamie verliep het gesprek in een “heel openlijke, niet geheimzinnige sfeer”. De procureur wijst erop dat Gilds zijn gesprekspartner alle ruimte bood om over het besprokene te overleggen met zijn meerdere, de toenmalige legerbevelhebber Desi Bouterse.

Het verslag van de procureur-generaal is weliswaar een opluchting voor Gilds en de regering, maar lijkt het conflict over de legertop ook te versterken. De Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA), waartoe Gilds behoort, dringt aan op vervanging, maar voorzitter H. Arron van de Nationale Partij Suriname verklaarde enkele dagen geleden dat de vervanging voorzichtig moet worden aangepakt. Dit is een aanwijzing dat de regeringscoalitie Nieuw Front verdeeld is over de kwestie.

De legerleiding verklaarde gisteren zich te beraden over de bevindingen van de procureur-generaal en blijft bij het schrijven van eind februari waarin de top en 22 officieren het vertrouwen in de minister hebben opgezegd.