Leger krijgt vrije hand na aanslagen in Israel

TEL AVIV, 31 MAART. De Israelische premier Yitzhak Rabin heeft gisteren na de moord op twee politie-agenten bij Tel Aviv het leger de vrije hand gegeven tegen gewapende elementen binnen de intifadah, de Palestijnse volksopstand. Hij hoopt hiermee de verhitte gemoederen aan Israelische kant te kalmeren.

De afgrendeling van de bezette Westelijke Jordaanoever en de Gaza-strook voor onbepaalde tijd voor Palestijnse arbeid in Israel is een van de vele andere maatregelen die het kabinet gisteren heeft genomen om de hoog opgelaaide woede bij de Israeliërs over de Palestijnse moordpartijen in Israel en in de bezette gebieden te dempen.

“We moeten er op los gaan en tot confrontaties (met gewapende Palestijnen) komen”, zei minister van bouwnijverheid Binyamin Ben Eliëzer, ex-commandant van de Westelijke Jordaan-oever, gisteren.

Met ingang van vandaag mogen Israelische soldaten zonder waarschuwing op gewapende Palestijnen schieten. Volgens militaire kringen maakten gewapende Palestijnen die in contact met Israelische troepen kwamen vaak gebruik van de doorgaans geboden waarschuwingstijd om te vluchten.

Het kabinet besloot gisteren ook aanzienlijke troepenversterkingen naar de bezette gebieden te sturen die huiszoekingen zullen doen en tot massale arrestaties van gezochte en verdachte Palestijnen mogen overgaan. Voorts zullen in deze gebieden meer uitkijkposten worden opgezet en zullen de wegen, met name die naar Israel, strenger worden gecontroleerd.

Met deze en andere nog geheim gehouden maatregelen achter de hand deed premier Rabin gisteravond tijdens een speciale rede voor de televisie een beroep op de Israelische bevolking om kalm te blijven. Hij zei “de angst van de moeders te begrijpen” maar herinnerde er in één adem aan dat Israel in het verleden wel moeilijker tijden heeft doorgemaakt.

Pag.4: Maatregelen treffen bouw en landbouw

Rabin legde er de nadruk op dat er geen enkel verband bestaat tussen de strijd tegen de Palestijnse terreur en het vredesproces. Hij legde uit zowel politieke, morele als veiligheidsargumenten te hebben om de afgrendeling van de bezette gebieden van Israel voor onbepaalde tijd te rechtvaardigen. De Palestijnen houden intussen de kans aan de onderhandelingstafel tot een oplossing te komen.

Volgens Rabin is het verhinderen van de dagelijkse komst van zo'n 120.000 Palestijnse arbeiders naar Israel noodzakelijk om wrijvingen tussen Israeliërs en Palestijnen te voorkomen in het huidige gespannen klimaat. “Van nu af zullen zich geen Palestijnen uit de gebieden bevinden op het soevereine grondgebied in Israel”, zei hij.

Het wegvallen van Palestijnse arbeid treft in het bijzonder de bouwnijverheid en landbouw hard. Op tal van plaatsen in Israel is de bouw volkomen stil komen te liggen. De bond van aannemers besloot gisteren de tienduizenden Palestijnen die in de bouw werkten niet meer terug te nemen en te volstaan met Israelische arbeidskrachten.

In het verleden zijn wel vaker dergelijke geluiden gehoord. De praktijk wijst telkens weer uit dat er onder de Israeliërs bitter weinig animo bestaat na een kwart eeuw Palestijnse arbeid uit de bezette gebieden zwaar lichamelijk werk te verrichten. Een Likud-parlementslid stelde vanmorgen voor de diensttijd met een half jaar te verkorten zodat gedemobiliseerde soldaten naar de bouwputten en velden kunnen worden gezonden.

Veiligheidskringen hebben constant betoogd dat afgrendeling van de bezette gebieden van Israel slechts op korte termijn effectief kan zijn. Massale werkloosheid onder de Palestijnen is volgens deze kringen een ideaal recept voor de verschillende Palestijnse organisaties om de terreur op te voeren.

Leden van de Palestijnse delegatie naar het vredesoverleg met Israel zijn van mening dat de scherpe Israelische maatregelen van gisteren een nieuw obstakel zijn die Palestijnse deelname aan de hervatting van het vredesoverleg op 20 april in Washington in de weg staat. In reactie op het nieuwe Israelische veiligheidsbeleid hebben de Palestijnse organisaties vandaag een algemene staking in de bezette gebieden uitgeroepen.

De nationalistische oppositie tegen de regering-Rabin grijpt de angstpsychose onder de Israelische bevolking aan om de straat tegen diens vredespolitiek te mobiliseren. Demonstraties en voortdurende aanwezigheid bij de woningen van Rabin en Peres staan op het programma. Yitzhak Shamir, de vorige Likud-premier, zei vanmorgen dat de bereidheid van de regering-Rabin om het land van Israel voor vrede te verkwanselen het Palestijnse terrorisme de wind in de zeilen geeft. In de oppositie tegen de regering-Rabin zijn verder de joodse kolonisten in de bezette gebieden bijzonder actief. In hun rangen groeit de overtuiging dat het recht in eigen hand moet worden genomen. Gisteren werd een kleine moskee in Gaza uit wraak voor de moord op een Israeliër door kolonisten uit het Katif-district in brand gestoken.

    • Salomon Bouman