Internationale concurrentie dwingt PTT tot tariefswijziging; Lokaal bellen tot 25 procent duurder

ROTTERDAM, 31 MAART. Lokaal bellen wordt met ingang van morgen tot 25 procent duurder. De prijs van een telefoontje naar inlichtingen gaat van 15 naar 60 cent. De kosten van het abonnement stijgen met 1,35 gulden naar 24,75 per maand. De consumentenbond maakt zich grote zorgen over het tariefbeleid van de PTT.

PTT Telecom voelt zich tot deze prijsverhogingen gedwongen, omdat door de toenemende concurrentie in het internationale telefoonverkeer het moeilijker wordt de winsten daar te verrekenen met de kosten van het telefoneren binnen Nederland. Ook gehoorzaamt de PTT aan de eis van de EG om de tarieven voor diensten meer te baseren op de werkelijke kosten. Dat heeft tot gevolg dat de kosten voor de gemiddelde particuliere en zakelijk cliënten stijgen en voor grootverbruikers dalen.

Het Kamerlid Rosenmöller (Groen Links) vroeg eind vorig jaar aan minister Maij-Weggen (verkeer) of de PTT toestemming had gevraagd voor deze "forse' verhogingen. De minister antwoordde op 11 januari dat er geen toestemming nodig is, zolang de tarieven niet sterker stijgen dan de prijsindex. Ook zei de minister geen mogelijkheid te hebben de bedrijfseconomische argumenten van de PTT te beoordelen.

Volgens de PTT stijgen de kosten van de gemiddelde particuliere consument per 1 april met 4,1 procent. De PTT komt tot dat lage percentage, omdat een lokaal gesprek korter dan 4 minuten 15 cent blijft kosten en de prijs voor interlokaal bellen niet verandert. Bovendien zijn op 1 januari de prijzen voor een aantal internationale bestemmingen verlaagd. Tot 1987 kostte een lokaal gesprek ongeacht de duur één tik en gold alleen voor interlokale en internationale gesprekken een tijdstarief. Vandaag kost een lokaal gesprek van twintig minuten nog 60 cent (4 tikken van 5 minuten à 15 cent). Morgen kost datzelfde gesprek 75 cent (5 tikken van 4 minuten): een stijging van 25 procent. Tussen 18.00 en 08.00 uur betaalt de consument met ingang van 1 april geen 15 cent per 10 minuten, maar 15 cent per 8 minuten.

In een recente brief aan de kamerleden Koetje (CDA) en De Jong (PvdA) pleit de Consumentenbond voor een onafhankelijke controle op de PTT om misbruik van het monopolie op het telefoonverkeer te voorkomen. De bond verwijt de PTT dat de particuliere consument die geen keuze heeft moet opdraaien voor de verminderde winst op het internationale telefoonverkeer dat vooral door zakelijke gebruikers wordt gepleegd die wel een keuze hebben. Die kunnen zich laten bellen uit het buitenland en voor grote klanten is het zelfs aantrekkelijk het uitgaande internationale telefoonverkeer via een buitenlandse PTT te laten lopen.

De Consumentenbond zet ook vraagtekens bij de verdeling tussen vaste en variabele kosten bij de PTT. De abonnementskosten in Nederland behoren tot de hoogste in Europa. Daar staat tegenover dat de variabele gesprekskosten tot de laagste behoren.