IMF weigert nieuwe lening aan Rusland

MOSKOU, 31 MAART. Zolang in Moskou geen duidelijkheid bestaat over het binnenlandse economische beleid zal het Internationale Monetaire Fonds (IMF) geen nieuwe leningen aan Rusland verstrekken.

Dit heeft Jean Foglizzo, hoofd van de IMF-missie in Moskou gisteren laten weten. Pas wanneer de Russische regering een geloofwaardig economisch programma heeft, kan Moskou weer leningen tegemoet zien. Het IMF wil het zware leven van de Russen graag verlichten maar Foglizzo, die de situatie in Rusland als “zeer alarmerend” omschreef, liet duidelijk weten dat wanneer de bestuurorganen een zig-zagkoers blijven varen de burgers weinig verbetering zullen merken. “We kunnen alleen onderhandelen over leningen wanneer we de zekerheid hebben dat de verschillende machtsorganen als de regering, de centrale bank en het parlement op één lijn zitten,” aldus Foglizzo op een persconferentie.

Foglizzo had geen goed woord over voor het economische beleid van Moskou. “Een groot deel van de huidige problemen is het resultaat van het gebrek aan besluiten van de regering sinds juli-augustus vorig jaar”. Hierbij wees hij op de mislukte poging de produktiesector gezond te maken. Ondanks een nieuwe faillissementswet is nog geen enkel van de vele zwaar verlieslatende staatsbedrijven opgedoekt, uit angst voor massale werkloosheid. De IMF-functionaris noemde het hoog tijd dat de staatssubsidies aan de bedrijven worden stopgezet. “De regering moet krachtige stappen zetten die overeenkomen met de traditionele monetaire en financiële maatregelen”, aldus Foglizzo.

De weigering van het IMF Moskou nieuwe kredieten te geven staat haaks op uitlatingen van een groot aantal Westerse leiders, onder wie de Amerikaanse presdient Bill Clinton, die zich bereid hebben verklaard op korte termijn op grote schaal hulp te verlenen aan Moskou. Half april komen de ministers van buitenlandse zaken en financiën van de G-7, een groep van zeven grote industrielanden, in Tokyo bijeen om de situatie in Rusland te bespreken en komend weekend heeft Clinton een topontmoeting met zijn Russische ambstgenoot Boris Jeltsin. (Reuter)