Hervatting van overleg over CAO-grootmetaal

ROTTERDAM, 31 MAART. Het CAO-overleg in de metaal- en elektrotechnische industrie wordt naar alle waarschijnlijkheid vanavond hervat. De concessies die de afgelopen dagen zijn gedaan bieden voor beide partijen voldoende aanknopingspunten het overleg te heropenen.

Het overleg liep op 25 februari vast. Voornaamste twistpunt is de compensatie van de verlaagde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (WAO). Sinds 15 maart organiseren de vakbonden stakingen bij bedrijven die vallen onder de CAO-grootmetaal.

De werkgevers, verenigd in de FME, nodigden de bonden vanmorgen uit het overleg vanavond te hervatten. De Industriebond FNV reageerde aan het eind van de ochtend positief, de overige drie bonden beraadden zich aan het begin van de middag nog.

Aanleiding voor de FME-uitnodiging waren de concessies die beide partijen de afgelopen dagen hebben gedaan. Zo stelde de FME zelf afgelopen zondag een bedrijfstakregeling voor de WAO-reparatie voor, onder te brengen bij een commerciële verzekeraar, waarbij de werknemers zelf kunnen kiezen voor deelneming. De vakbonden wezen dat af als “te vrijblijvend en te duur”. Zij reageerden gisteren met een tegenvoorstel, waarin ze de eis van volledige WAO-reparatie (tot 70 procent van het laatst verdiende loon) laten vallen, maar wel voorkeur houden voor een compensatie-regeling via het bedrijfstakpensioenfonds.

Het overleg lijkt zich nu toe te spitsen op twee vragen: waar wordt de reparatieregeling ondergebracht (bij verzekeraars en/of het bedrijfstakpensioenfonds) en worden werkgevers en werknemers verplicht eraan mee te doen of wordt volstaan met een dringende aanbeveling mee te doen?