Foto: AMSTERDAM - Het Scheepvaartmuseum in ...

Foto: AMSTERDAM - Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam staat dit jaar in het teken van de Verenigde Oostindische Compagnie, de VOC.

Van het VOC-schip "Amsterdam', dat in 1749 voor de Engelse zuidkust verging, is tussen 1985 en 1991 door vrijwilligers en scheepsbouwers een kopie gebouwd. Tot eind oktober zal een vorige week geronselde bemanning dagelijks het harde zeemansleven uit die tijd doen herleven. Er bestaan plannen om het gezonken originele schip in een onderwaterdok naar Amsterdam te vervoeren en te exposeren. (Foto NRC Handelsblad / Leo van Velzen)