Duitse centrale bank verlaagt weer tarieven

AMSTERDAM, 31 MAART. Na vorige week de financiële markten in verwarring te hebben gebracht met een fractionele verhoging van de Duitse beleningstarieven, heeft de Duitse centrale bank hedenochtend weer een signaal gegeven dat de rentetarieven naar beneden zullen gaan.

Het betreft evenwel een bescheiden signaal. Op de beleningen (Repo's) waarmee de Bundesbank vanmorgen de Duitse geldmarkt tegemoet kwam, werden tarieven gezet van 8,17 procent (looptijd 13 dagen) en 8,20 procent (looptijd 34 dagen). Het betreft wederom Mengentenders, waarbij de centrale bank middelen toewijst tegen tarieven die kunnen oplopen, al naar gelang de behoefte van banken. Op de voorgaande Mengentender werd het grootste deel van de middelen toegewezen tegen een tarief van 8,27 procent.

Dat het rentesignaal van de Bundesbank bescheiden blijft, is alleszins begrijpelijk. Het recent bekendgemaakte inflatiecijfer in westelijk Duitsland over de periode medio februari tot medio maart beliep wederom 4 procent, hetgeen voor iedere zichzelf respecterende centrale bank te hoog is. Maand op maand kwam de inflatie voor de tweede achtereenvolgende keer uit op 0,4 procent (dat is bijna 5 procent op jaarbasis). Deze sterke inflatoire ondertoon wekt enige bevreemding temidden van de conjunctuurcijfers die duiden op een verdere verslechtering van de Duitse economie. Richtinggevend blijven echter de inflatieverwachtingen. Die werden begin deze week enigermate gedempt door het totstandkomen van een CAO voor de Westduitse bouwsector, waarin werd besloten tot een loonstijging van "slechts' 3,85 procent, ingaande 1 april aanstaande. Inachtnemend de relatief goede positie waarin de Duitse bouwsector verkeert, kan het CAO-akkoord als gematigd worden beschouwd.

Resteert de vraag wat de verlaging van de Duitse Repo-tarieven betekent voor de officiële tarieven, waarover de Duitse Bundesbank donderdag delibereert. Niet uitgesloten mag worden dat de bestuurders dan besluiten om ten minste het Lombardtarief enigermate te verlagen.

De Nederlandsche Bank kon voor de prijsstelling van haar speciale beleningen niet meer wachten op de prijsstelling van de Duitse Repo's. Gisteren werd aangekondigd dat voor een nieuwe, tweedaagse beleningsfaciliteit een onveranderd tarief van 8 procent zal gelden. Vanochtend werd op deze belening 3,2 miljard gulden toegewezen. Door de beleningsperiode kort te houden, kan de Nederlandsche Bank aanstaande vrijdag direct reageren op eventuele aanpassingen van de Duitse officiële tarieven.

In de geldmarkt is reeds vooruitgelopen op de nieuwe beleidsverruiming door de Bundesbank. Driemaandstarieven daalden de afgelopen week iets meer dan 5 basispunten. Niet alleen verwachtingen over een beleidsverruiming bij onze oosterburen, maar ook een relatief ruime geldmarkt was hieraan debet.

Bron: Economisch Bureau ING Bank