Den Haag wil sociale fraude aanpakken

DEN HAAG, 31 MAART. De gemeente Den Haag gaat bijstandsfraude intensievere controleren. Daarbij zal zij gegevens van mensen met een uitkering vaker gaan vergelijken met andere gegevensbestanden. Wethouder C. Martini maakte dit gisteren bekend bij de presentatie van het fraudebeleidsplan. Hij gelooft niet dat door meer huisbezoeken meer fraudes aan het licht zullen komen. Over de verhoging van de aangiftegrens voor bijstandsfraude is de Haagse wethouder ontevreden.

De Haagse Sociale Dienst zal cliënten voortaan meedelen dat hun gegevens zowel bij de aanvraag van een uitkering als bij heronderzoek vergeleken zullen worden met andere gegevens. Er zijn in Den Haag al koppelingen met onder meer de belastingdienst en de Informatiseringsbank. De Sociale Dienst en het Arbeidsbureau krijgen binnenkort inzage in elkaars bestanden.

Meer huisbezoeken afleggen dan nu heeft volgens Martini geen zin. Bovendien zou dat vele miljoenen guldens gaan kosten. Fraude kan volgens hem net zo goed bestreden en voorkomen worden door koppeling van databestanden.

De wethouder vindt het “raar” dat de grens waarboven altijd aangifte moet worden gedaan wegens fraude omhoog gaat van 2.400 naar 12.000 gulden. Over aangiften tusen de 6.000 en 12.000 gulden moet worden overlegd met de officier van justitie. De gemeente Den Haag wil dat strafvervolging wordt ingesteld in alle gevallen waarin voor meer dan 6.000 gulden is gefraudeerd. Verhoging van de aangiftegrens vermindert volgens de gemeente de preventieve werking van een veroordeling. Bovendien moet de sociale dienst dan meer administratieve sancties opleggen. “Eigenlijk zou je elke fraude moeten aangeven”, aldus Martini.