Delta Lloyd schrapt 600 arbeidsplaatsen

ROTTERDAM, 31 MAART. De verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd zal in de komende drie jaar tussen 550 en 650 arbeidsplaatsen schrappen.

Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Dit heeft het concern gisteren bekend gemaakt. Bij Delta Lloyd werken nu nog 2787 mensen.

Het verlies van werkgelegenheid is het gevolg van een reorganisatie “gericht op kwaliteitsverbetering en kostenreductie”. De operatie, die met behulp van een extern organisatie-adviesbureau wordt doorgevoerd, moet een jaarlijkse besparing van 45 miljoen gulden opleveren. Driekwart van de kosten van Delta Lloyd zijn personeelskosten. Delta Lloyd zag in de laatste tien jaar het marktaandeel afkalven van 7,5 procent naar 5 procent. Op nieuwe verzekeringsprodukten maakt de onderneming naar eigen zeggen nauwelijks meer winst.

Vooral in de ondersteunende functies zullen in alle delen van het bedrijf banen verloren gaan. De buitendienst zal zoveel mogelijk worden ontzien. Interne overplaatsingen, natuurlijk verloop, een vervroegde Vut-regeling en outplacement zullen de personeelsvermindering “niet geheel kunnen opvangen”, lichtte Delta Lloyd toe.

Met de vakbonden en ondernemingsraad is overleg gestart over een sociaal plan. Zowel de FNV als de Unie BLHP eisten gisteren dat gedwongen ontslagen achterwege blijven. Zij dringen bij de onderneming aan op andere oplossingen, zoals een vacaturestop en een ouderenregeling. De afgelopen twintig jaar bestond er volgens de Unie BLHP een werkgelegenheidsgarantie die gedwongen ontslagen uitsloot. De onderneming maakte over 1992 een nettowinst van 188 miljoen gulden.