Deens parlement stemt weer in met Maastricht

KOPENHAGEN, 31 MAART. Het Deense parlement heeft gisteren met een grote meerderheid vóór het Verdrag van Maastricht gestemd en zijn goedkeuring gehecht aan het voornemen van de regering een tweede referendum te houden op 18 mei om het verdrag alsnog goedgekeurd te krijgen. Vorig jaar juni zei een kleine meerderheid van de Denen "nee' tegen de economische, monetaire en politieke eenwording van Europa. Dit leidde tot een ernstige crisis in de EG.

In een vandaag in het dagblad Jylland-Posten gepubliceerde opiniepeiling spreekt 55 procent van de Denen zich ten gunste van "Maastricht' uit; 25 procent is tegen, terwijl de overige 20 procent nog twijfelt. In twee afgelopen zondag gepubliceerde peilingen zei respectievelijk 48 en 49 procent van de ondervraagden "ja' tegen "Maastricht'.

Met 154 stemmmen vóór en 16 tegen liet de volksvertegenwoordiging gisteren over haar steun aan het verdrag geen twijfel bestaan. Van de acht partijen in het parlement stond de extreem-rechtse Vooruitgangspartij alleen in haar verzet.

De sociaal-democratische premier, Poul Nyrup Rasmussen, spoorde op een persconferentie gistermorgen de Denen aan nu en masse "ja' tegen "Maastricht' te zeggen. “Het is mijn persoonlijke mening en die van de regering dat een nieuw "nee' werkelijk vervelende gevolgen zal hebben. We zullen niet in staat zijn de werkloosheid aan te pakken en we zullen verregaand gesoleerd worden.” De premier noemde 18 mei “de meest beslissende dag in de geschiedenis van dit koninkrijk sinds de laatste wereldoorlog”.

De Britse Labour Party heeft gisteren de verwarring rondom de Britse goedkeuring van het Verdrag van Maastricht nog wat groter gemaakt door een nieuw amendement in te dienen, dat de Britse uitzonderingspositie wat betreft de sociale eenwording van Europa ongedaan moet maken. Labour wil dat Groot-Brittannië de sociale paragraaf uit het verdrag alsnog goedkeurt, om zo de sociale voorzieningen op het peil van andere EG-lidstaten te kunnen brengen. Een Labour-parlementslid noemde het amendement “een tijdbom die tikt onder de regering-Major”. (Reuter, AP, AFP)