Dales wil kwaliteit van politie gaan meten

DEN HAAG, 31 MAART. Er moet een systeem komen waarmee de kwaliteit van de verschillende politiekorpsen kan worden gemeten. Het gaat daarbij om het maatschappelijk effect van het politiewerk en de vraag of de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving worden vergroot, de leiding voldoende stuurt en inspireert en of het korps betrouwbaar, geloofwaardig, slagvaardig en toegankelijk is.

Dit is de conclusie van het rapport Op weg naar integrale kwaliteitszorg bij de Nederlandse politie, dat is opgesteld na twee bijeenkomsten met vijftien betrokkenen over kwaliteitsmeting van het politiewerk. De conclusie wordt door minister Dales (binnenlandse zaken) onderschreven. Dales zegde tijdens de behandeling van de nieuwe Politiewet in de Tweede Kamer enkele weken geleden overigens al toe de motie Stoffelen (PvdA)/Van der Heijden (CDA) uit te voeren.

Tijdens de behandeling van de nieuwe Politiewet in de Tweede Kamer vroegen beide Kamerleden een instrument te ontwikkelen waarmee de resultaten, bedrijfsvoering en integriteit van een politiekorps gemeten kunnen worden. Van der Heijden (CDA) stelde dat bij de reorganisatie van de politie de kwaliteit van het werk te weinig aandacht krijgt. Hij meent dat een korpschef moet kunnen worden aangesproken op een slecht functionerend korps.

De eerste aanzet voor een dergelijke kwaliteitsmeting is inmiddels gegeven.