China bestelt voor 1 miljard dollar 12 Airbus-vliegtuigen

PEKING, 31 MAART. China heeft voor 1,2 miljard dollar 12 Airbus-vliegtuigen besteld en met Siemens een overeenkomst gesloten voor de renovatie van drie staalfabrieken. Verder heeft China opties voor nog eens 13 Airbus-toestellen genomen.

Vanwege de slechte politieke betrekkingen met Frankrijk, waar het hoofdkwartier van het Airbus-Consortium zich bevindt, is Deutsche Aerospace - Airbus (DASA) de partner in de Airbus-transactie geworden. Van Chinese officiële zijde is medegedeeld dat China 12 "Duitse Airbussen' zal kopen en eem optie heeft genomen op nog eens 13 vliegtuigen.

Het contract werd aan Chinese zijde getekend door de directeur van de Civiele Luchtvaart-Administratie (CAAC) en aan Duitse zijde door de voorzitter van DASA, Hartmut Mehdorn. De orders zijn gesloten aan het eind van het bezoek van de Duitse minister van economische zaken Gunter Rexrodt aan Peking.

Sinds Frankrijk eind vorig jaar besloot 60 Mirage gevechtsvliegtuigen aan Taiwan te leveren, heeft China gedreigd dat het voortaan geen Airbussen meer zou kopen, maar de transactie is nu toch doorgegaan onder Duitse vlag. Airbus is voor 37,9 procent Frans, 37,9 procent Duits, 20 procent Brits en 4,2 procent Spaans. De vliegtuigen zullen weliswaar voor een deel in Frankrijk worden gebouwd, maar de levering zal door DASA vanuit Hamburg geschieden.

Siemens AG heeft gelijktijdig een overeenkomst getekend voor de renovatie van drie Russisch-gebouwde staalcomplexen in Anshan, Dalian en Kunming.

Rexrodt heeft met de nieuwe Chinese minister van buitenlandse handel en economische samenwerking mevrouw Wu Yi verder akkoorden getekend voor het opzetten ven een "Chinees-Duits comité voor economische samenwerking en investeringen', voor samenwerking van middelgrote en kleine bedrijven uit beide landen en een reeks van voorgenomen projecten.

China zal tevens een handelsmissie naar voormalig Oost-Duitsland sturen en daar voor 100 miljoen dollar aan goederen kopen om aan de economische rehabilitatie van de nieuwe oostelijke bondslanden bij te dragen.

De orders zijn ten dele een beloning voor het Duitse besluit af te zien van marine-leveranties aan Taiwan en in die zin is het bezoek van Rexrodt vergelijkbaar met dat van de Nederlandse minister van economische zaken Koos Andriessen in april vorig jaar. Andriessen verliet toen ook China met een portefeuille vol orders en intentieverklaringen als beloning voor de Nederlandse weigering onderzeeboten aan Taiwan te leveren.

Aan Duitse zijde werd gevreesd dat er een stilzwijgende boycott tegen Airbus gold vanwege de Franse Mirage-levering, maar Mehdorn zei dat hij de Chinese luchtvaartautoriteiten intensief bewerkt heeft met het argument dat Airbus 62,1 procent niet-Frans is. De Duitsers hebben ook aan de Chinezen duidelijk gemaakt dat - als Airbus als multinationaal consortium zou worden gestraft voor de Franse Mirage-levering - Duitsland alsnog tot de levering van marine-schepen aan Taiwan zou overgaan. De Chinezen zijn ontvankelijk geworden voor deze logica en gezien de politieke problemen die met andere grote westerse handelspartners - zoals de VS (mensenrechten, handel, F16-leveranties aan Taiwan), Frankrijk (Mirages) en Engeland (Hongkong) - bestaan heeft Duitsland de "hoogste punten voor goed gedrag' gekregen, hetgeen recht geeft op commerciële premies.

    • Willem van Kemenade