Andere vlag voor vloot Wijsmuller

ROTTERDAM, 31 MAART. Wijsmuller Transport, die acht zeer grote transportschepen exploiteert, gaat varen onder de vlag van de Nederlandse Antillen om de kosten te drukken. Het hoofdkantoor van Wijsmuller verhuist daarbij in de loop van dit jaar van IJmuiden naar Antwerpen.

Dit heeft Wijsmuller Transport, een volle dochter van de Heerema Groep, vanmiddag desgevraagd bevestigd. Het omvlaggen heeft volgens Wijsmuller "op de korte termijn' geen consequenties voor de werkgelegenheid van de ongeveer 175 medewerkers. Anders ligt dat voor de langere termijn, waarover Wijsmuller alleen kwijt wil dat de “gevolgen zorgvuldig met de vakbonden zullen worden besproken, waarbij voorop zal staan dat de noodzakelijk overgang geleidelijk zal verlopen”. De Vervoersbond FNV was vanmorgen nog niet op de hoogte, de Vervoersbond CNV was onbereikbaar voor commentaar.

Wijsmuller ziet zich "gedwongen' de Nederlandse door de Antilliaanse vlag te vervangen “om de positie ten opzichte van de concurrentie te kunnen handhaven”. De Antilliaanse vlag biedt niet alleen fiscale voordelen, maar onttrekt reders ook aan de relatief strenge regelgeving in Nederland over de bezetting van de vloot en de opleiding van de bemanning. Onder de nieuwe vlag kan Wijsmuller varen met minder en goedkopere arbeidskrachten.

Wijsmuller bezit zelf acht Super Servant- en Mighty Servant-schepen, die worden gebruikt voor het vervoer van extreem grote off shore-constructies, en beheert er nog eens vier voor derden. De jaarlijkse omzet van dit zwaartransport ligt rond de 75 miljoen gulden.

De transportonderneming Wijsmuller staat juridisch los van de Wijsmuller Groep, een bergings- en zeesleeponderneming, die achterblijft in het kantoor in IJmuiden. Wel is Heerema voor 50 procent eigenaar van Wijsmuller Groep, terwijl Heerema in Wijsmuller Transport een belang van 100 procent heeft. Dit eigendom is een erfenis uit het verleden, toen Wijsmuller aan de rand van de afgrond stond. In 1989 kocht Heerema de zeeschepen terug van huisbankier NMB (nu ING) en bracht deze onder in Wijsmuller Transport, waarin Heerema 75 en Wijsmuller Groep 25 procent kreeg. Een jaar later breidde Heerema deze belangen uit tot de huidige omvang.

    • Karel Berkhout