Wöltgens blijft bij aftrek onderhoud

DEN HAAG, 30 MAART. Fractievoorzitter Th. Wöltgens (PvdA) houdt vast aan zijn plan om groot onderhoud aan het eigen huis fiscaal weer aftrekbaar te maken. Omdat CDA-staatssecretaris M. van Amelsvoort (financiën) “weinig welwillend op mijn voorstel heeft gereageerd”, aldus Wöltgens gisteren op een partijbijeenkomst in Purmerend, bereidt zijn fractie daartoe een initiatief-wetsvoorstel voor.

In een brief aan de Tweede Kamer liet Van Amelsvoort vanmorgen weten dat fiscale aftrekbaarheid van de kosten van groot onderhoud aan woningen leidt tot verhoging van het huurwaardeforfait. “Bij een substantiële maatregel in de sfeer van de onderhoudskosten zal het ook gaan om een substantiële stijging van het huurwaardeforfait”, antwoordde Van Amelsvoort op vragen van het Tweede-Kamerlid De Korte (VVD).

Invoering van fiscale aftrekbaarheid van groot onderhoud zal volgens Van Amelsvoort vooral ten koste gaan van eigenaren van nieuwe woningen die in de eerste jaren geen omvangrijke onderhoudskosten hebben. Of de maatregel zoals Wöltgens veronderstelt, leidt tot een afname van zwart werk in de bouw is moeilijk in te schatten. Ook de stimulans die de maatregel volgens de PvdA zal hebben op de werkgelegenheid in de bouw, vindt Van Amelsvoort moeilijk te voorspellen. Dat hangt af van de uiteindelijke vorm van de maatregel.

De CDA-fractie heeft tot nu toe sceptisch op het PvdA-plan gereageerd. Maar wanneer het huurwaardeforfait niet wordt verhoogd en de plannen resulteren in meer banen is de fractie bereid om “mee te denken” zo bleek vanmoreg tijdens de wekelijkse fractievergadering.

In eerste instantie reageerde fractievoorzitter L.C. Brinkman positief op de "bekering' van de PvdA-fractie. Fiscaal specialist Th. Vreugdenhil vreest dat het huurwaardeforfait zal moeten stijgen om de aftrekbaarheid te financieren.

De PvdA-fractie denkt aan een financiële dekking uit onder meer extra BTW-opbrengsten als gevolg van het aantrekken van de bouwopdrachten en de opbrengst van extra controles op de correcte weergave van de hoogte van de huurwaarde op het belastingformulier van huiseigenaren. Over de precieze dekking wil financieel specialist Vermeend van de PvdA echter nog niets zeggen. Morgen praat de Tweede Kamer over de suggestie van Wöltgens. De fractievoorzitter zei gisteren te hopen dat zijn collega Brinkman er alsnog in zal slagen de CDA-fractie van de wenselijkheid van het PvdA-plan te overtuigen.