"Vermogensbelasting bedrijf afgeschaft per 1 januari '94'

DEN HAAG, 30 MAART. De vermogensbelasting voor ondernemingen verdwijnt met ingang van 1 januari 1994. Vanaf die datum worden ook bedrijfsinvesteringen in nieuwe technologieën en in economische zwakke regio's gestimuleerd.

Dat is de strekking van een initiatiefwetsvoorstel dat gisteren is ingediend door de Kamerleden Vreugdenhil (CDA) en Vermeend (PvdA). De werkgeversorganisaties hebben enthousiast gereageerd op het voorstel. “Deze maatregel maakt een einde aan het uit ons land verdwijnen van ondernemerstalenten en werkgelegenheid en aan de vernietiging van ondernemerskapitaal”, meent het NCW. “Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling”, aldus het VNO.

Met de wijziging van de fiscale wetten willen de de regeringsfracties de werkgelegenheid stimuleren. Exacte cijfers over het aantal nieuwe banen werden niet genoemd. De maatregelen kosten in totaal 450 miljoen gulden. Als financiële compensatie willen de Kamerleden onder meer de zogenoemde rentegroeifondsen fiscaal belasten. Dit resulteerde vrijdag en gisteren al tot ongerustheid op de Amsterdamse effectenbeurs omdat veel beleggers hun belangen in de rentegroeifondsen probeerden af te stoten.

Deze fonsen keren namelijke geen rente en dividend uit. Zo stijgt het vermogen en vallen de inkomsten van het fonds onder de vennootschapsbelastingen (tarief 35 procent) in plaats van onder de inkomstenbelasting (toptarief 60 procent). CDA en PvdA stellen nu een fictief rendment voor van minimaal drie procent.

In een reactie typeerde het ministerie van financiën deze dekking als “onevenwichtig” en werkt het voorstel “de kapitaalvlucht in de hand”. Op de andere maatregelen wil Financiën nog niet reageren. “Die worden bestudeerd”, aldus de woordvoerder.

CDA en PvdA willen verder een stokje steken voor de fiscale voordelen die een directeur-grootaandeelhouder kan behalen door geen salaris op te nemen. Het salaris blijft in de BV zitten. Vreugdenhil en Vermeend stellen voor dat een directeur van een bedrijf zonder werknemers minstens twee keer het minimumloon krijgt uitbetaalt. Als een onderneming werknemers in dienst heeft, ontvangt de directeur minimaal het salaris van de duurst betaald werknemer. Daarnaast worden middelen vrijgemaakt door ondernemers niet meer toe te staan in relatief korte periode een aanzienlijk pensioen op te bouwen via de zogenoemde lineaire methode. Verder wordt de zogenoemde 80-procent-regeling afgeschaft. Deze regeling voorkomt dat vermogens- en inkomstenbelasting samen méér dan 80 procent van het belastbaar inkomen bedragen.

Staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) heeft in het verleden al een paar keer gezegd dat hij de vermogensbelasting wil afschaffen. “Ik denk niet dat wij die (de vermogensbelasting, red.) op den duur kunnen handhaven”, zei Van Amelsvoort vorig jaar oktober in het VNO-blad "Onderneming'. “We moeten ons erop voorbereiden dat we in een van tevoren voorzien tempo deze belasting danig moeten gaan verminderen en op termijn zelfs wegdoen.” Het struikelblok daarbij zijn volgens de staatssecretaris de inkomsten die hij als “onmisbaar” typeerde. Vorig jaar leverde de vermogensbelasting 1,4 miljard gulden op.

De VVD-fractie was in februari “het wachten beu” en kwam met een initiatiefwetsvoorstel waarbij de vermogensbelasting in vijf gelijke stappen worden afgeschaft. Als alternatieve dekking stelde de VVD voor om de fiscale fraudebestrijding te intensiveren. De fracties van CDA en PvdA hadden veel kritiek op de financiering.

Minister Andriessen heeft zich vorige week tijdens een debat in de Tweede Kamer over het industriebeleid al enthousiast uitgelaten over het voornemen om de investeringen technologieën en in economische zwakke regio's te stimuleren. Andriessen gaat een lijst samenstellen van investeringen die voor de nieuwe regeling in aanmerking zouden moeten komen. Voor een ondernemer levert vrije afschrijving een rentevoordeel op en het kan de liquiditeitspositie verbeteren.