Verlies Innovest ruim gehalveerd

Innovest, de onroerend-goed beleggingsmaatschappij van de Internationale Nederlanden Groep, heeft over het afgelopen jaar een negatief beleggingsresultaat behaald van 73,6 miljoen gulden tegen 156,6 miljoen gulden over 1991. De zwakke stemming op de vastgoedmarkten leidde in 1992 tot een verdere afwaardering van de beleggingen met 52,3 miljoen gulden ofwel met 6,53 gulden per aandeel.

Het directe beleggingsresultaat (huren) daalde van 44,5 miljoen tot 36,2 miljoen gulden of per aandeel van 5,62 tot 4,51 gulden. Het indirecte resultaat (waardemutaties van de portefeuille) verbeterde van 201,1 miljoen negatief tot 109,8 miljoen gulden negatief. De intrinsieke waarde van het ter beurze van Amsterdam genoteerde aandeel Innovest daalde van 86,27 (31-12-91) tot 72,57 gulden (31-12-92). De huidige beurskoers bedraagt omstreeks 54 gulden na een top van 58,50 op 10 maart voor de eerste drie maanden van dit jaar.

Innovest stelt een dividend voor van 4,50 gulden, waarvan reeds 2,10 gulden tussentijds is uitgekeerd. Het slotdividend bedraagt derhalve 2,40 gulden en zal naar keuze geheel in contanten kunnen worden opgenomen of als uitkering van vijf procent in aandelen ten laste van de agioreserve.

Voor 1993 voorziet Innovest dat het directe beleggingsresultaat niet veel zal afwijken van dat over 1992. De directie handhaaft haar verwachting dat het directe resultaat de eerstvolgende jaren voldoende zal zijn om de dividenduitkering op het huidige niveau te houden. Volgens Innovest mag vanwege de weinig stabiele markt - los van wisselkoerseffecten - geen stijging van de intrinsieke waarde per aandeel worden verwacht.

Het jaarverslag verschijnt op 6 april, de jaarvergadering wordt gehouden op 22 april.