Tuinbouwers moeten toch lozingsrecht aanvragen

DEN HAAG, 30 MAART. De Raad van State heeft gisteren besloten dat het hoogheemraadschap van Delfland negen tuinbouwbedrijven moet dwingen voor 1 juli een vergunning voor het lozen van afvalstoffen aan te vragen. Als de negen geen vergunning aanvragen, moeten ze sluiten. Volgens de Zuidhollandse Milieufederatie, die het proces had aangespannen, geldt de uitspraak voor alle tuinbouwbedrijven zonder vergunning.

Op 1 januari 1995 moet er een nieuwe wet komen die het lozen voor afvalstoffen moet regelen. Omdat de Raad van State vreest dat de ministeries van verkeer en waterstaat en milieubeheer er niet in slagen de nieuwe wet - het zogeheten lozingsbesluit - voor 1995 rond te hebben, verplicht de Raad de negen tuinbouwers alsnog een vergunning aan te vragen onder de bestaande Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO).

De dijkgraaf van Delfland, mr. A.P. van den Berge, is “buitengewoon verbaasd” over het besluit van de Raad van State. Hij heeft van het ministerie een brief gekregen waarin duidelijk staat dat het nieuwe lozingsbesluit per 1 januari 1995 van kracht wordt. Volgens de dijkgraaf geldt het besluit van de raad alleen voor de negen tuinbouwers, en is het niet op anderen van toepassing. Niettemin zal het hoogheemraadschap een inhaalprogramma opstellen om voor 1995 zo'n 800 à 1000 vergunningen te verlenen.

H. Muilerman van de Zuidhollandse Milieufederatie kondigt aan weer een procedure te zullen aanspannen wanneer het hoogheemraadschap besluit niet voor alle bedrijven een vergunning aan te vragen. Muilerman houdt vol dat het besluit van de Raad van State betekent dat het hoogheemraadschap Delfland de komende anderhalf jaar voor alle glastuinbouwers in Delfland (zo'n 4.000) vergunningen moet uitschrijven.

Het nieuwe lozingsbesluit, dat een aanvulling is op de WVO, gaat gelden voor alle glastuinbouwbedrijven en moet een vergunning-aanvraag door de tuinders overbodig maken. Als hun bedrijf voldoet aan bepaalde lozingsnormen kan met een melding aan de gemeente worden volstaan. Hierdoor kan de bestaande procedure aanzienlijk worden verkort.