Spaanse Costa del Sol krijgt een Nederlands bejaardencentrum

ROTTERDAM, 30 MAART. Aan de Spaanse Costa del Sol kan in januari 1994 een Nederlands bejaardencentrum worden geopend. Deze week keurde de Gedeputeerde Staten van Andalusië de Nederlandse plannen goed. Binnenkort zal met de bouw worden begonnen.

Volgens initiatiefnemer H.W. ten Holter, voorzitter van het Dordtse bejaardencentrum De Merwelanden, willen veel mensen in Spanje oud worden. In Spanje bestaan “nauwelijks bejaardencentra zoals in Nederland”. Het verzorgingshuis aan de Costa del Sol wordt geheel naar Nederlandse normen gebouwd en bestaat uit driehonderd wooneenheden. Het nieuwe centrum krijgt behalve service-flats ook "aanleunwoningen' en een ziekenafdeling.

Het huis is vooral bedoeld voor Nederlandse residenten in Spanje maar als een Spaanse oudere zich meldt is die ook welkom. “Je kunt geen verzorgingshuis bouwen en vervolgens tegen de mensen daar zeggen dat ze er niet in mogen wonen. We beperken ons wel alleen tot de mensen van wie we de geboortetaal kunnen verstaan”, zegt Ten Holter “dat wil zeggen Nederlands, Spaans, Duits en Engels. Een oudere kan aan het eind van zijn leven opeens terugvallen op zijn geboortetaal, en moet de verpleging mee kunnen omgaan.”

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) juicht de plannen niet toe. Volgens voorlichter Lakeman onttrekt “een bejaardencentrum buiten Nederland zich bij voorbaat aan het toezicht dat in Nederland bij bejaardencentra gebruikelijk is. De mensen zijn dus overgeleverd aan de initiatiefnemer en zijn dagprijzen”. Het initiatief van Ter Holter gaat honderd miljoen gulden kosten. Lakeman: “Dan is het alleen voor de zeer welgestelde ouderen.”

De Nederlandse ambassade in Madrid en het consulaat in Malaga weten nog van niets. Consul J.G. van Reigersberg Versluys gelooft niet in de plannen omdat “de initiatieven meestal financieel onhaalbaar zijn”. Ten Holter richtte een Spaanse onderneming op, Residencia Santa Barbara, die hij vanuit Nederland bestuurt. “We functioneren als een Spaans bedrijf en betalen in Spanje belasting.”