Reorganisatie in top van Akzo-concern

AMSTERDAM, 30 MAART. Het chemieconcern Akzo zal de raad van commissarissen verkleinen van elf naar acht leden. Dit wordt voorgesteld tijdens de komende aandeelhoudersvergadering. Drie commissarissen zullen vertrekken omdat zij de maximumleeftijd voor hun functie hebben bereikt, 71 jaar.

De vertrekkende commissarissen zijn G. baron Kraijenhoff, A. Batenburg en C. van Veen. Akzo denkt met het aantal van acht leden de ideale omvang van de raad van commissarissen te hebben bereikt, temeer omdat de leeftijdsopbouw na het vertrek evenwichtiger is geworden. De leden zijn allen tussen 1930 en 1934 geboren.

D. Wendelstadt zal H.G. Zempelin als commissaris opvolgen. Zempelin gaf bij zijn benoeming in 1987 reeds te kennen dat hij dit jaar wil aftreden. Wendelstadt is nu voorzitter van de raad van commissarissen van Akzo Faser in Wuppertal.

Op de aandeelhoudersvergadering zullen ook vier nieuwe leden van de raad van bestuur worden voorgesteld. Het zijn dr F.W. Fröhlich, jhr mr H.A. van Karnebeek, ir R.M.J. van der Meer en A.G.J. Vermeeren. Zij zullen per 1 mei van dit jaar in de raad van bestuur zitting nemen. Ir M.D. Westerman en ir F.A.G. baron Collot d'Escury zullen op die datum terug treden als bestuursleden.

In de Management Council van Akzo America zal R.M. Clarke op 1 mei aftreden en niet worden opgevolgd. Vanaf deze datum zal de Management Council bestaan uit de leden van de raad van bestuur aangevuld met zes andere leden.

Het chemieconcern is op dit moment bezig met een sanering van het personeelsbestand. De sanering wordt doorgevoerd vanwege de slechte economische situatie. Akzo Fibers verloor afzetmarkten in de voormalige Sovjet -Unie en Groot-Brittannië. Bovendien zijn de prijzen gedaald door een overcapaciteit in de sector.