PvdA wil uitbreiding banenpools

DEN HAAG, 30 MAART. De PvdA-fractie wil het aantal plaatsen in zogeheten banenpools met 10.000 plaatsen uitbreiden. Op grond van succes in het verleden met deze maatregel voor langdurig werklozen wil de fractie het aantal plaatsen hiervoor verder uitbreiden.

Dit stelde fractievoorzitter Th. Wöltgens (PvdA) gisteren voor tijdens een partijbijeenkomst in Purmerend. De banenpools vormen volgens hem een succesvolle overheidsmaatregel waarmee in het verleden rond de 20.000 mensen aan een baan zijn geholpen die langer werkloos waren dan gemiddeld zeven jaar. De bewindslieden van sociale zaken zullen binnenkort in hun eindevaluatie van de banenpools laten weten of een uitbreiding van het aantal plaatsen naar de niet-commerciële dienstverlening mogelijk is.

In het kader van het werkgelegenheidsbeleid stelde Wöltgens zich op achter eerdere suggesties van de minister van financieën en partijleider Kok om werkgeverslasten te verlichten en dit te financieren door een belastingvoordeel voor de hogere inkomens te schrappen. Staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) heeft zich afgelopen weekeinde kritisch uitgelaten over dit plan. Volgens hem past het schrappen van het belastingvoordeel niet in het huidige belastingstelsel. De CDA-fractie noemde het plan van Kok eerder "volksverlakkerij'. Wöltgens zei gisteren van dat verwijt “geen moment onder de indruk” te zijn geweest.

Wöltgens onderstreepte gisteren verder een eerdere suggestie van Kok in zijn zogeheten kaderbrief om de komende vijf jaar zeven à tien miljard te besteden aan overheidsinvesteringen. Door investeringen in bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen zou de werkgelegenheid verder vergroot kunnen worden.