PvdA: geen opvolger voor Henderson

ROTTERDAM, 30 MAART. De PvdA-fractie in de Rotterdamse gemeenteraad wil niet dat er een opvolger komt voor de onlangs afgetreden wethouder J. Henderson.

Tot aan de raadsverkiezingen van volgend jaar moeten zijn wethouderstaken worden verdeeld worden onder de andere PvdA-wethouders in het college. E. Hallensleben (onderwijs en culturele minderheden) zou dan het pakket minimabeleid, uitkeringsbeleid, handhavings- en fraudebeleid moeten krijgen. Over dat deel van zijn portefeuille struikelde Henderson twee weken geleden, omdat hij de raad niet genformeerd had over een uit 1989 stammend rapport over uitkeringsfraude in de wijk Beverwaard. Het drugbeleid gaat naar P. Hoogendoorn (bedrijven en burgerzaken). Als belangrijkste redenen voor het niet vervangen van Henderson voert de PvdA-fractie aan dat een nieuwe wethouder te weinig tijd zou krijgen om zich te profileren. Ook zegt de PvdA nu reeds een bijdrage te willen leveren aan bestuurlijke vernieuwing door het aantal bestuurders te verminderen.