Prof. dr. Cornelis den Hartog, ...

Prof. dr. Cornelis den Hartog, voedingsdeskundige, is op 87-jarige leeftijd overleden.

Den Hartog heeft lang een spilfunctie vervuld in het officiële denken over voeding in dit land. Begin jaren vijftig was Den Hartog een van de eersten die verkondigden dat niet onder-, maar overvoeding en daarmee de "welvaartsziekten' het belangrijkste voedselprobleem in de Westerse wereld aan het worden waren. Mede door zijn invloed heeft de voedingskunde zich in Nederland vrij vroeg ontwikkeld van een soort hogere huishoudkunde tot een wetenschappelijke discipline. Dat de Nederlandse voedingswetenschap nu op een internationaal erkend hoog peil staat is ook vooral danken aan de basis die werd gelegd door Den Hartog.

Den Hartog werd in 1941 de eerste directeur van wat toen nog het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad heette (en later het Voorlichtingsbureau voor de Voeding ofwel Vovo zou worden). In 1945 werd Den Hartog daarnaast hoofdredacteur van het tijdschrift Voeding, een blad voor medici en diëtisten dat daarvoor was geleid door de NSB'er Van 't Hoog. In 1954 werd hij benoemd tot Nederlands eerste (toen nog buitengewoon) hoogleraar in de voedingswetenschap aan de Landbouwhogeschool Wageningen. In 1969, toen hij gepensioneerd werd als directeur van het Vovo, werd dit omgezet in een gewoon hoogleraarschap.