President Mitterrand prijst nieuwe premier; Balladur wil snel kabinet vormen

PARIJS, 30 MAART. De Franse president, François Mitterrand, heeft de gaullist Edouard Balladur tot premier benoemd. Balladur, oud-minister van financiën, verklaarde dat zijn regering hervormingen zal doorvoeren en daarmee alle Fransen wil verenigen “met respect voor ieders overtuigingen”. Hij sprak vanmorgen de hoop uit nog vandaag de samenstelling van zijn kabinet te kunnen bekendmaken: “Ik zou dat graag doen, maar ik ben er niet zeker van of ik dat haal.”Mitterrand maakte zijn besluit gisteravond bekend in een korte tv-toespraak waarin hij vaststelde dat de Fransen bij de parlementsverkiezingen duidelijk hun “wens voor een nieuwe politiek tot uitdrukking hadden gebracht”. “Ik zal die nauwgezet respecteren”, aldus de president, die Balladur het "meest geschikt' voor het premierschap noemde om zijn competentie en omdat deze de “verschillende componenten van de nieuwe (regerings)meerderheid het best op één lijn kan brengen”.

De gaullistische RPR en de liberale UDF wonnen in de verkiezingen die zondag werden besloten, samen 484 van de 577 zetels in de Nationale Vergadering, waarin de socialistische partij met slechts 72 afgevaardigden zal zijn vertegenwoordigd. De socialistische premier Bérégovoy bood gisterochtend het ontslag van zijn regering aan. De gaullistische RPR waartoe Balladur behoort, werd met 247 afgevaardigden de grootste partij voor de liberale UDF met 213 zetels.

De 76-jarige president, wiens ambtstermijn in 1995 eindigt, maakte duidelijk dat hij vasthoudt aan zijn grondwettelijke bevoegdheden om “toe te zien op de continuïteit van ons buitenlands beleid en onze defensiepolitiek”. Hij wees met name op het streven naar Europese eenheid die op de eerste plaats moet blijven staan en de tenuitvoerlegging “zonder geest van terugkeer” van het verdrag van Maastricht over de Europese politieke en monetaire unie. De pariteit tussen de franc en de Duitse mark is een voorwaarde voor handhaving van het Europese monetaire systeem, aldus Mitterrand.

De benoeming van Balladur tot premier was geen verrassing. De oud-minister van financiën (1986-'88), een overtuigd Europeaan, gold algemeen als de belangrijkste kandidaat voor het leiderschap van de regering. Nadat de RPR bij de verkiezingen duidelijk als grootste partij uit de bus was gekomen, sprak ook de liberale UDF zich uit voor Balladur als premier. UDF-leider Giscard d'Estaing sprak van een “redelijke keuze”.

Onmiddellijk na zijn bekendmaking ontving Mitterrand de nieuwe premier, de zevende sinds hij in 1981 president werd en de tweede gaullist na Jacques Chirac, die van 1986-1988 tijdens de eerste periode van "cohabitation' (samenleven) een rechtse regering leidde. Na een gesprek van ruim een uur kondigde Balladur de vorming van een "beperkte' regering aan die “coherent, effectief en solidair” moet opereren en “in het land het vertrouwen moet herstellen”.

De vorming van de regering zal naar verwachting in elk geval voor vrijdag voltooid zijn. Dan komt de Nationale Vergadering voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen. Balladur zal de belangrijkste ministersposten zoals Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Defensie evenwichtig verdelen over RPR en UDF. De liberalen claimen het voorzitterschap van de Nationale Vergadering.

Oud-minister Simone Veil, die kandidaat is voor Justitie, prees vanochtend het eerbetoon van Mitterrand aan de persoon van Balladur als een goed begin van de "cohabitatie'. Ook andere zegslieden van de regeringspartijen toonden zich ingenomen met het besluit van de president die in zijn toespraak de wens uitsprak dat de nieuwe meerderheid “wegen vindt die haar in staat stellen aan de aspiraties van de Fransen te beantwoorden”.

Het bestuur van de Franse socialistische partij heeft voorgesteld om nog voor de zomer of vlak erna een buitengewoon congres bijeen te roepen om te spreken over de desastreuze verkiezingsuitslag. Dat heeft een woordvoerder van het bestuur bekend gemaakt. Komende zaterdag komt het uitvoerend comité van de partij bijeen om zich over dit voorstel uit te spreken. Dan zal ook over vorm en inhoud van het congres worden gesproken.

Het eerste reguliere partijcongres stond op de agenda voor december van dit jaar. Partijvoorzitter Laurent Fabius zei gisteren dat tijdens het vervroegde congres gesproken dient te worden over de oorzaken van de nederlaag, de machtsverhoudingen in de partij en over de manier om de nederlaag weer te boven te komen. Volgens een woordvoerder van Fabius dient zo snel mogelijk een werkgroep te worden ingesteld die de nieuwe koers voorbereidt. Oud-premier Michel Rocard stelde enkele weken geleden voor de socialistische partij op te laten gaan in een brede linkse beweging, waarvan ook de milieupartijen deel zouden moeten uitmaken. Het feit dat Rocard zelf geen zetel in de Assemblée Nationale wist te verwerven, lijkt de kans hierop niet te hebben vergroot. (AFP)