Personeelsprobleem in verpleging minder groot dan gevreesd

ROTTERDAM, 30 MAART. Het personeelsverloop in de gezondheidszorg daalt snel. Ook wordt het minder moeilijk om aan nieuw personeel te komen. Wel zal het aanbod in de loop van de jaren negentig van vooral leerling-verpleegkundigen kleiner worden, maar van het eerder verwachte tekort van honderdduizend verpleegkundigen in 2000 zal vermoedelijk geen sprake zijn.

Tot die conclusie komt het Arbeidsmarkt Communicatie Adviesbureau uit Amsterdam op basis van een onderzoek bij personeelsfunctionarissen van 107 ziekenhuizen, verpleeghuizen, inrichtingen voor zwakzinnigen en psychiatrische ziekenhuizen. Flexibele werktijden, goede opleidingsmogelijkheden en adequate kinderopvang zijn effectieve maatregelen om het verloop te beperken. Hogere salarissen en loopbaanontwikkeling blijken er veel minder toe te doen, zo wordt geconstateerd.

Het verloop in de inrichtingen is gedaald van 11,3 procent in 1991 tot 9,8 procent in 1992. Het verloop zal in 1993 vermoedelijk op 8,9 procent uitkomen. Onderzoeker Y. Heijdemann tekent daarbij aan dat in andere sectoren het verloop in de afgelopen jaren, mede door de verslechterende arbeidsmarkt, ook daalt. Daardoor blijft het verloop in de gezondheidszorg voorlopig nog bijna twee keer zo hoog als elders.

Er zijn in 1993 ruim 15.000 vacatures te vervullen. Dat is veel minder dan eerder werd aangenomen. Van die 15.000 zijn er zo'n tweeduizend "moeilijk vervulbaar'. Ook dat aantal is gedaald. Het gaat daarbij om vacatures waarvoor extra inspanning nodig is om ze te vervullen of die langer dan drie maanden openstaan. Vooral paramedische functies leveren moeilijk te vervullen vacatures. In de praktijk blijken het ontbreken van een specifieke opleiding en het negatieve imago van de branche de belangrijkste hindernis bij het aantrekken van personeel voor deze vacatures. De instellingen schakelen voor het vervullen van deze vacatures vaak uitzendbureaus in. Bij de "normale' werving van personeel maken ze vooral gebruik van advertenties en arbeidsbureaus.