Militair korps met Duitsland in Bonn bezegeld

BONN, 30 MAART. Nederland en Duitsland hebben vanochtend op het ministerie van defensie in Bonn een verklaring ondertekend over nauwere militaire samenwerking.

Daarbij gaat het niet alleen om het oprichten van een gezamenlijk multi-nationaal korps van drie divisies van ongeveer 25.000 man, dat uitgroeien tot een korps van 50.000 man en waaraan ook andere NAVO-lidstaten als het Verenigd Koninkrijk en Denemarken kunnen deelnemen, maar ook over samenwerking op maritiem terrein en tussen de luchtmachten van beide landen.

Na de ondertekening zei minister Volker Rühe dat hij hoge prioriteit wil geven aan het politieke concept van multinationaliteit voor de verdediging van Midden-Europa. Hij ontkende dat de Duitse en Nederlandse militaire cultuur veel verschillen vertoonde. De Duitse brigadegeneraal Albert, die bij de voorbereidingen betrokken is, voegde eraan toe dat in de tientallen jaren dat Nederland en Duitsland samen oefeningen hielden de soldaten elkaar “prima hadden verstaan”.

Ook minister Ter Beek wees erop dat de NAVO bewust heeft gekozen voor multinationaliteit omdat op die manier nieuwe politieke concepten in Europa vertaald kunnen worden in een actieve veiligheidspolitiek.

Onderdelen van de twee korpsen kunnen wel gezamenlijk oefenen maar Volker en Ter Beek legden vast dat de twee korpsen wel degelijk los van elkaar staan. Ook in politieke zin hebben zij een ander doel. Het Nederlands-Duitse korps behoort tot de hoofdmacht van de NAVO voor de verdediging van Midden-Europa.

De NAVO wil een aantal multinationale korpsen formeren omdat op die manier “renationalisatie van defensie-inspanningen in Europa kan worden voorkomen”. Nederland levert één divisie van tussen de zeven à achtduizend man, die overigens tijdelijk aan het commando van de "main defence-forces' van de NAVO onttrokken kunnen worden om elders te worden ingezet voor vredesoperaties. De divisie zal bestaan uit de 41e-lichte brigade uit Seedorf, de 13e-gemechaniseerde brigade uit Oirschot en twee mobilisabele brigades. Ook Duitsland levert een divisie en verwacht wordt dat op den uur één divisie uit een ander NAVO-land zich zal aansluiten bij het Korps.

De samenwerking tussen Nederland en Duitsland geldt niet alleen in vredestijd maar ook in tijden van spanning, crisis en oorlog. Het personeel van de geïntegreerde Korpssstaf, die in Münster zal worden gelegerd, bestaat uit evenveel Nederlanders als Duitsers, in het totaal een vierhonderd mannen en vrouwen. Het commando rouleert over beide landen. Over de voertaal, Engels of Duits, is nog geen besluit gevallen.

In december vorig jaar ondertekende Nederland al een overeenkomst met Duitsland die tot doel heeft maritieme middelen zo effeciënt en economisch mogelijk te gebruiken. Een Duits-Nederlandse werkgroep gaat na wat de mogelijkheden tot samenwerking zijn op het gebied van operaties met onderzeeboten en maritieme vliegtuigen en met zeetraining en amfibische oefeningen. Die samenwerking verschaft de Duitse marine volgens kenners een "breder Atlantisch venster'. Ook wil Nederland met Duitsland overeenkomsten sluiten over de bouw van nieuwe schepen.

Pas aan het eind van de jaar zullen de voorbereidingen voor het oprichten van een Multinationaal Korps worden afgesloten. Minister Ter Beek zal dan de Tweede Kamer informeren over de vorderingen die gemaakt zijn met het Nederlands-Duitse Korps dat in 1995 gereed zal zijn. Belangenverenigingen en vakbonden hebben zich bezorgd getoond of rechten die in Nederland door militairen verworven zijn ook nagekomen zullen worden in het nieuwe Duits-Nederlandse Korps. In Duitsland heerst volgens de bonden nog een andere mentaliteit, die het militairen minder gemakkelijk maakt om voor hun eigen zaak op te komen.