Handel met Duitsland in 1992 twee pct minder

ROTTERDAM, 30 MAART. De buitenlandse handel tussen Nederland en Duitsland is in 1992 met twee procent teruggelopen. Nadat de hereniging in 1991 nog voor een krachtige economische impuls had gezorgd in Duitsland - waarvan Nederland als derde belangrijkste handelspartner na Frankrijk en Italië flink profiteerde - bleef die groei in 1992 grotendeels achterwege. De waarde van het bilaterale goederenverkeer tussen Nederland en Duitsland van 117 miljard D-mark (132 miljard gulden), bedroeg dertien miljard D-mark minder dan het recordjaar 1991.

De Nederlandse leveranties aan Duitsland bedroegen in 1992 61 miljard D-mark, 2,4 procent minder dan in 1991. Vooral de Nederlandse export van industriële produkten naar Duitsland stond onder druk. De chemische produkten bewerkstelligden als belangrijkste groep, gemeten naar volume, weliswaar nog een toename, maar door het teruglopende prijsniveau op deze markt leidde dit toch tot een afgenomen waarde van de uitvoer. De hoeveelheid geëxporteerd aardgas nam met met vijf procent toe tot 23,7 miljard kubieke meter. De export van hout, kunststof en metaal groeide eveneens. Maar de vraag naar tweede hands auto's in het voormalige Oost-Duitsland viel praktisch weg, waardoor het topresultaat van 1991 niet meer werd gehaald. De agrarische sector bleek ongevoelig voor de recessie. Dertig procent van de Nederlandse vee- en vleesproduktie belandt in Duitsland dat daarmee de grootste afnemer is.

De Duitse export naar Nederland bleef met 56 miljard D-mark wèl op het niveau van 1991. De uitvoer van auto's ontwikkelde zich gunstig. Het marktaandeel van Duitse auto's in Nederland steeg door nieuwe modellen van Opel, Volkswagen en Audi tot 32 procent. Het feit dat Duitsland economisch niet langer de lokomotief in Europa is zet de handel met Nederland verder onder druk. De Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel is somber gestemd over de verwachtingen voor 1993.