Forse winstdaling bij Van Leer

Bij de Koninklijke Emballage Industrie Van Leer is de winst vorig jaar, voornamelijk door een eenmalige extra voorziening van 44 miljoen gulden, gezakt van 58 miljoen gulden naar 10 miljoen gulden. De voorziening houdt verband met een beoogde forse kostenverlaging die moet leiden tot een hoger rendement op lange termijn.