Extern onderzoek vermogen KLM

ROTTERDAM, 30 MAART. De directie van de KLM heeft ingestemd met een verzoek van de bonden voor een onafhankelijk onderzoek naar de vermogenspositie van de luchtvaartmaatschappij.

Dit zijn directie en vertegenwoordigers van de bonden en vakorganisaties van KLM-personeel gisteren onderling overeengekomen. De bonden hadden om een extern onderzoek gevraagd nadat de KLM begin februari nieuwe bezuinigingen aankondigde. Volgens de bonden moet de hoofdoorzaak voor de huidige verliezen van de KLM gezocht worden in de financiële deelnemingen. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij verloor de afgelopen jaren in totaal ruim een miljard gulden aan de Amerikaanse partner Northwest Airlines en het Franse Air Littoral. Die investeringen zijn inmiddels boekhoudkundig afgeschreven en moeten in het ergste geval - bij een faillissement van Northwest - als verloren worden beschouwd.

De KLM-directie verstrekte gisteren in het overleg met de bonden een rapport over de vermogenspositie van de maatschappij. Het rapport van accountant KPMG voldeed echter niet aan de eis van de bonden die zelf een externe onderzoeker willen aanwijzen voor het onderzoek. Volgens de bonden is de toegezegde inzage in de financiële positie van de KLM uniek.

Directie en bonden overlegden gisteren eveneens over de CAO. Volgens de bonden wordt de lopende CAO gehandhaafd en gaat ook de loonsverhoging van 2,5 procent per 1 juli door. Aanvankelijk wilde de directie de loonsverhoging die in de lopende CAO was voorzien, laten vervallen. De bonden hebben zich verder bereid verklaard met de directie te spreken over verlenging van de huidige CAO.

Het afgelopen weekeinde kwamen de Amerikaanse bonden met nieuwe, aangepaste eisen voor de redding van Northwest. Eind vorig jaar eiste het bestuur van Northwest in het kader van een grote financiële herstructurering een loonoffer van 900 miljoen dollar van het eigen personeel. De bonden hebben zich intussen bereid verklaard tot een offer van in totaal 883 miljoen dollar onder voorwaarde dat zij een deel van de aandelen van Northwest in handen krijgen. De bonden zwakten dit weekeinde hun aanvankelijke eis van een participatie van 80 procent af tot 50 procent. Het Northwest-bestuur houdt nog steeds vast aan een maximum van 20 procent, evenveel als het belang van de KLM. Deelname van het personeel in Northwest kan leiden tot verwatering van het KLM-aandeel.