Concessie bonden in metaal-conflict

ROTTERDAM, 30 MAART. De vakbonden in de metaalindustrie zijn bereid af te zien van volledige compensatie van de verlaagde WAO-uitkeringen. Voorwaarde is dat er een verplichte, collectieve regeling komt voor gedeeltelijke reparatie van het WAO-gat.

Dit voorstel hebben de bonden vanmorgen gedaan aan de werkgeversorganisatie in de metaal- en elektrotechnische industrie (FME). Ze laten zich niet uit over de omvang van de gedeeltelijke reparatie. De huidige WAO voorziet, bij volledige arbeidsongeschiktheid, in een uitkering van 70 procent van het laatst verdiende loon. De nieuwe WAO-uitkering wordt meestal aanmerkelijk lager en mede afhankelijk van leeftijd.

De FME bevestigde aan het begin van de middag de ontvangst van het nieuwe voorstel van de vakbonden, maar kon er nog geen reactie op geven. Tot dusver heeft de FME in het CAO-overleg iedere regeling voor de WAO-reparatie, die verplichte deelneming voor werkgevers of werknemers inhoudt, afgewezen.

Het nieuwe voorstel van de bonden is volgens onderhandelaar N. Broers van de Industriebond FNV “een laatste poging” weer in gesprek te komen met de FME. “Met dit compromis-voorstel verdelen we de pijn: Wij zien af van volledige reparatie met verplichte deelneming, de FME ziet af van volledige vrijblijvendheid”.

Het CAO-overleg in de "grootmetaal' (200.000 werknemers) liep eind februari vast. Voornaamste twistpunt was de WAO-reparatie. Beide partijen konden het ook niet eens worden over een gezamenlijke "dringende aanbeveling' aan de metaalwerkgevers om het WAO-gat te dichten. Sinds 15 maart organiseren de bonden stakingsacties bij metaalbedrijven. Eergisteren bood de FME aan de WAO-reparatie via commerciële verzekeraars te regelen, maar zonder verplichte deelneming voor werkgevers en werknemers. Dat was voor de bonden onaanvaardbaar. Ze bestempelden het als “te duur en te vrijblijvend”.

De bonden stellen voor de regeling voor gedeeltelijke WAO-reparatie onder te brengen bij het bedrijfstakpensioenfonds. Bovenop deze verplichte, collectieve aanvulling willen ze de mogelijkheid bieden voor extra aanvullingen, naar keuze van de individuele werknemer. Dit twee-trapsmodel is ontleend aan het akkoord dat eerder deze maand werd bereikt voor de 12.000 werknemers van het metaalconcern VMF Stork.

Het nieuwe voorstel van de bonden is afgelopen vrijdag tijdens geheim gehouden informeel overleg met de FME-top besproken. De FME wilde het toen koppelen aan afschaffing van de VUT-regeling voor werknemers met 40 dienstjaren in de metaal. Dat wezen de bonden af. “We willen geen koppelverkoop tussen VUT en WAO”, aldus Broers.