CAO banken vast op WAO; acties dreigen

ROTTERDAM, 30 MAART. In het bankbedrijf (112.000 werknemers) dreigen acties, nadat gisteren het overleg over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst is vastgelopen.

De werkgevers, verenigd in de WGVB, en de vakbonden konden het niet eens worden over compensatie van de verlaagde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (WAO). De werkgevers weigeren bij te dragen in de kosten voor de herverzekering van de verlaagde WAO-uitkeringen. Zij willen het zogeheten WAO-gat wel collectief repareren, maar vinden dat de werknemers zelf voor de premie moeten opdraaien.

Daarentegen willen de vakorganisaties dat in de banksector, waar de WAO-premie boven het gemiddelde uitkomt, de werkgevers aan het verschil meebetalen. Het ziekteverzuim en het aantal mensen dat arbeidsongeschikt raakt, verschilt nogal per onderneming. Zo kent de ING-bank een zieketeverzuim van ruim acht procent, terwijl dat bij de ABN Amro en de Rabo-bank op respectievelijk zes en vier procent ligt. “We laten onze mensen niet voor de reorganisaties en de ellende binnen een bank opdraaien”, aldus bestuurder P. van der Loos van de vakbond Unie BLHP.

Het hoge ziekteverzuim bij de ING-bank is onder meer te wijten aan het routinematige werk, meent Van der Loos. “Eigenlijk is de ING een verwerkingsfabriek. De eigen verantwoordelijkheid ligt laag.” Daarnaast zouden de fusie en de reorganisaties hun sporen hebben achtergelaten. “Mensen worden op een arbeidsplaats gezet, waarvan bekend is dat deze over drie maanden geschrapt wordt. Ik heb leden die dat al drie keer is overkomen.” Onderhandelaar J. Ruiter van de WGVB wijst op de operationele werkzaamheden bij de afdelingen van de voormalige Postbank. “Van dat soort werk is bekend dat het tot een hoger ziekteverzuim leidt.” Hij vindt niet dat de ondernemingen met een hoog ziekteverzuim moeten bijdragen aan de WAO-premie. “De WAO is altijd een werknemersverzekering geweest. Ik zie geen reden om dat te veranderen.”

Gisteren hebben de vakbonden besloten gezamenlijk tot acties in de bedrijfstak over te gaan. De komende twee weken zullen de bonden hun leden raadplegen. Tussen 13 en 22 april zullen vervolgens bij diverse ondernemingen stiptheidsacties worden gehouden. Op 23 april willen de vakorganisaties een landelijke actiedag. Bij een aantal banken zal het werk dan voor 24 uur worden neergelegd.

Volgens de bonden is ongeveer 22 procent van de 112.000 werknemers in het bankbedrijf aangesloten bij een vakbond. De aanhang van de Unie BLHP is in de afgelopen vijf jaar vervijfvoudigd.