VVD'ers hebben A-status nodig

Nog makkelijker heeft men het bij de VVD, doordat men kan uitgaan van een lichte groei van de partij. De partijtop rekent op een toename van het aantal zetels van 22 nu tot 28 of 29. Er kan dus nieuw bloed op de lijst worden gezet, zonder dat er veel zittende Kamerleden hoeven te verdwijnen.

Kamerleden die willen blijven, konden zaterdag voor een week verschijnen in De Klepperman in Hoevelaken, waar de kandidaatstellingscommissie onder voorzitterschap van oud-minister Gijs van Aardenne voor elk van hen een half uur had ingeruimd. Ze kwamen allemaal, op Nell Ginjaar-Maas na die naar Onderwijs gaat. Een betrokkene vertelt dat het gesprek “nogal in één richting” ging: het Kamerlid vertelde over zijn eigen positie, over de fractie en over zijn gewenste toekomst bij de VVD. De commissie deelde nog geen rapportcijfers uit. Pas in mei komt men ter zake.

In die maand worden drie lijsten opgesteld: een A-, B- en C-lijst. Op de A-lijst komen de namen van veertig mensen te staan, die in beginsel door de commissie zijn uitverkoren voor het Kamerlidmaatschap. Op de B-lijst staan de twijfelgevallen, op de C-lijst de afgewezenen.

Fractievoorzitter Frits Bolkestein was niet in De Klepperman, zijn positie is van staal. Hij heeft eerder met de commissie gesproken over het profiel van een ideale fractie, de benodigde specialismen en deskundigheid en de noodzakelijke regionale spreiding. Daar liggen dan ook de argumenten klaar tegen afgewezen Kamerleden. “U bent best een goed Kamerlid, maar helaas woont u in de verkeerde provincie.” (DJE/RM)