Toneelstuk bij RO-theater drijft de spot met nieuwsprogramma's op televisie; Feiten verzamelen is geen nieuwsgaring

Voorstelling: Global News door RO Theater. Tekst en spel: George van Houts en Tom de Ket. Decor en licht: Mike van de Lagemaat. Gezien: Hal 4 (Watertorencomplex), Rotterdam. T/m 10/4 aldaar. Van 14 t/m 17 en 22 t/m 24/4 in De Balie, Amsterdam.

"Het programma van vanavond staat in het teken van de ramp, de oorlog en de politieke crisis.' Met die wervende woorden opent een voorstelling in de vorm van een reclamecampagne: het produkt dat aan de man gebracht moet worden heet GLOBAL NEWS, een "innoverende en enerverende actualiteitenshow', nu voor het eerst in Nederland. Voor de gelegenheid huurde men een oer-Hollands presentatorsduo in: Peter Schimmel en Anton Roos, twee vlotte, gezellige heren die erg gesteld zijn op vertrouwelijke omgangsvormen ("dank je, Peter', "dank je, Anton').

Deze heren weten een knusse presentatie aan een feilloze timing te paren. Om de kijker de wind uit de zeilen te nemen zappen zij zelf in hun eigen programma, met een vaart die niemand bij kan houden. De deskundige die "de calamiteiten' moet toelichten heeft nog niet plaatsgenomen of er wordt alweer overgeschakeld naar een "dappere correspondent' die bijvoorbeeld het volgende heeft mee te delen: "De bevolking is in gespannen afwachting over wat haar nu weer te wachten staat.'

Voor de gewiekste makers van GLOBAL NEWS betekent nieuwsgaring niet langer het verzamelen van feiten, maar het verzinnen van fysieke prikkels. De moderne licht- en geluidstechnieken, ooit slechts hulpmiddelen bij het registreren van het nieuws, vormen nu zelf de voornaamste nieuwsbron. Zo is het witte licht van een schijnwerper goed voor een bloedstollend verslag over "een vreemd lichtverschijnsel', terwijl de denderende geluidsgolven uit een stereotoren tot een adembenemend verhaal over een "voelbare trilling' aanleiding geven. Waarom zou je de kijkers ook lastig vallen met informatie over de honger in Afrika? Dat zou hun gevoel van machteloosheid maar versterken.

Onschuldige exotische folklore, zoals "de Inuit danscompetitie in Georgetown-Groenland' of "het 12e houthakkerslustrum in Ontario-Canada' - dat is alles wat GLOBAL NEWS van de wereld toont. Op een gigantisch beeldscherm zien we opgaande zonnen en fraaie regenbogen. Regen- en sneeuwmachines vervolmaken de rustieke sfeer die van deze gemimede intermezzo's uitgaat.

Intussen krijgt het hoofdprogramma een steeds grimmiger aanzien. De eens zo aimabele Anton Roos en Peter Schimmel zijn aartsrivalen geworden en hun laatste scoop is de ondergang van GLOBAL NEWS.

In deze bij vlagen briljante satire veroordelen George van Houts en Tom de Ket het opgelegde amusement in een vercommercialiseerde cultuur, maar goddank is de voorstelling even onderhoudend als het voorwerp van hun spot.