"Tijdelijk hogere lonen in Suriname'

ROTTERDAM, 29 MAART. Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) overweegt om Surinaamse ambtenaren in Paramaribo die als deskundigen meewerken aan hulpprojecten, tijdelijk een salarisverhoging te betalen uit de voor Suriname beschikbare ontwikkelingsgelden. Dit om te voorkomen dat nog meer deskundig kader wegtrekt.

De bewindsman heeft deze mogelijkheid afgelopen week geopperd in een gesprek F. Derby, een politicus verbonden met een Surinaamse regeringspartij, die Nederland bezocht. Derby had aan Pronk gesuggereerd de betreffende Surinaamse ambtenaren deels in Nederlandse valuta te betalen, mede gezien het feit dat buitenlandse deskundigen hun salaris ook in harde valuta krijgen uitbetaald. Volgens een woordvoerster van Ontwikkelingssamenwerking heeft Pronk op die suggestie van Derby geen toezegging gedaan. De bewindsman overweegt wel om in Nederland woonachtige deskundige Surinamers de mogelijkheid te bieden Suriname tijdelijk bij te staan tegen een door Ontwikkelingssamenwerking te betalen salaris.

Derby kritiseert de houding van Nederland, dat zich volgens hem verschuilt achter de Europese Gemeenschap. De EG adviseert Paramaribo bij de opstelling van een structureel aanpassingsprogramma (SAP) voor de economie. Onlangs ontstond een scherp conflict, toen EG-ambtenaren zich op het standpunt stelden dat er al op korte termijn een gedevalueerde uniforme wisselkoers moet komen. Minister Pronk liet de Tweede Kamer afgelopen week in een brief weten dat hij zich naar het standpunt van de EG zal voegen. “Dat betekent dat de bilaterale relatie tussen Nederland en Suriname, die is vastgelegd in het Raamverdrag, een driehoeksverhouding wordt,” aldus Derby. “Wij hadden de EG er alleen als adviseur bij gehaald.” Volgens de Surinaamse politicus zullen bij een te snelle devaluatie van de Surinaamse gulden de belangrijke inkomsten uit de bauxietsector tot veel minder dan de helft dalen. In het door het Surinaamse parlement aanvaarde SAP wordt uitgegaan van een fasegewijze aanpak.

Derby had eerder in Suriname verklaard dat het tijd wordt “afscheid te nemen” van Nederland en de EG, indien nieuwe voorwaarden voor steun zouden worden gesteld. Na gesprekken met de ministers Pronk en Kooijmans (buitenlandse zaken) stelde de Surinaamse politicus zich veel milder op. Derby: “Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat Nederland ondanks de problemen belangrijke financiële toezeggingen heeft gedaan, zoals voor water- en elektriciteitsvoorziening en bovendien opnieuw betalingsbalanssteun. Pronk en Kooijmans hebben een punt als zij zeggen dat Suriname dit naar de eigen bevolking duidelijker moet maken. Nu probeert ex-legerleider Bouterse in zijn nieuwe rol als politicus aanhang te krijgen door steeds maar te beweren dat Nederland toch niets doet.”