RUITER: TOPSPORTER OF ONDERNEMER

Het verschil tussen een ruiter met een vast dienstverband of met een grote sponsor en een ruiter die het zonder deze financiële zekerheden moet stellen, komt neer op het verschil tussen de topsporter en de ondernemer.

""Kafka-achtige toestanden treft men niet aan in het overheidsapparaat, wel op het raakvlak van vierde en vijfde macht, waar ambtelijke apparaten en particuliere organisaties op elkaar inspelen en waar niet meer valt na te gaan waar de beslissingen worden voorbereid en genomen,'' schreef Joop den Uyl in diezelfde jaren zeventig.

    • Claartje van Andel