Regering in Italiëgaat verder bezuinigen

Niet bekend

Directe aanleiding daarvoor is het begrotingstekort dat dit jaar uitkomt op 167.000 miljard lire (ongeveer 210 miljard gulden). Dat is meer dan het maximumbedrag van 150.000 miljard lire dat was vastgelegd in de begroting. Dit heeft het ministerie van schatkist zaterdag in een rapport aan het parlement bekendgemaakt.

Vorig najaar nam de Italiaanse regering al draconische bezuinigingsmaatregelen, variërend van nieuwe belastingen tot kortingen op de pensioenen. Het nieuwe gat in de begroting is te wijten aan “de conjunctuur”, volgens het rapport. De groei van het bruto binnenlands produkt zal dit jaar slechts een half procent bedragen, terwijl de groei was geraamd op 1,5 procent.

Om toch het recht te behouden op een lening die de Europese gemeenschap eind vorig jaar verstrekte, moet de Italiaanse regering het deel van het gat dat niet te wijten is aan de conjunctuur - zo'n 13.000 miljard lire - snel dichten. Het gaat vooral om betalingen die duurder uitvielen door de devaluatie van de lire, internationale verplichtingen (VN-missies naar Somalië en Mozambique) en de hoge kosten van de werkloosheid en banenplannen.

Het tekort voor januari bedroeg 10.050 miljard lire, een stijging van ruim 50 procent ten opzichte van dezelfde maand in 1992. De toon van het rapport blijft echter optimistisch: “Het spaarniveau in onze economie is een van de hoogste ter wereld, het arbeidspotentieel is groot en de technische capaciteit is goed.

Enig positief nieuws kwam van het instituut voor de statistiek, dat meldt dat de werkloosheid in het derde kwartaal van vorig jaar is gedaald van 10,8 naar 9,5 procent. (AP)