Pronk duldt geen verdere bezuiniging op begroting

DEN HAAG, 29 MAART. Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) duldt geen verdere bezuinigingen op zijn begroting. Hij verwacht dat minister Kok (financiën) hem daarin steunt. In december heeft het partijcongres van de PvdA besloten dat op ontwikkelingssamenwerking niet verder bezuinigd mag worden. Kok heeft toen gezegd dat hij die boodschap goed in zijn oren zou knopen.

Later heeft Kok, niet als partijleider maar als minister van financiën, aangekondigd geen enkele mogelijkheid bij de nieuwe bezuinigingen uit te sluiten. In het lijstje van CDA-fractievoorzitter Brinkman, 'suggesties ter voorbereiding van de voorjaarsproblematiek 1993/1994 kabinet Lubbers III', wordt aangekondigd dat de uitgaven van ontwikkelingssamenwerking een vast percentage moeten zijn van de rijksuitgaven en niet van het nationale inkomen. Alle kosten voor opvang van asielzoekers moeten volgens Brinkman uit de begroting van ontwikkelingssamenwerking worden betaald. Die kosten vallen dit jaar 534 miljoen gulden hoger uit dan de 410 miljoen gulden die waren geraamd en volgend jaar 312 miljoen gulden hoger.

Mochten die wensen van de fractievoorzitter ook het officiële standpunt worden van de partij, dan voelt Pronk er niet voor om in een volgend kabinet met het CDA te regeren op de post van ontwikkelingssamenwerking. Het is nog de vraag of het nieuwe kabinet nog een een minister voor dit aandachtsgebied telt. Bij het CDA gaan stemmen op om daarvoor een staatssecretaris te benoemen.

Pronk wilde zaterdag niet aangeven of hij wel zal instemmen met een verdeling van de bezuinigingen over alle departementen. Minister Ter Beek (defensie) heeft daar op voorhand wel mee ingestemd maar wil niet extra aangeslagen worden.

Pronk is in het weekend vertrokken naar Zuid-Soedan. Donderdag keert hij terug voor het kabinetsberaad van vrijdag over het verdelen van 7.5 miljard bezuinigingen in het volgende begrotingsjaar. In het weekend vertrekt hij opnieuw naar Soedan om dan weer voor het volgende kabinetsberaad terug te zijn.