Nederlandse jongeren geven Duitsland een 3,9

DEN HAAG, 29 MAART. Vet eten, arrogant gedrag en hardrijden op de Autobahn.

Daar denken Nederlandse jongeren het eerst aan als ze het woord "Duitsland' horen. “Het klinkt allemaal wat negatief, maar dat hardrijden op de Autobahn kan natuurlijk ook positief worden uitgelegd”, verzekert L. Jansen. In opdracht van Clingendael, het instituut voor internationale betrekkingen in Den Haag, onderzocht hij vier maanden lang het beeld van Duitsland en Duitsers onder Nederlandse jongeren van vijftien tot negentien jaar. Vandaag wordt zijn rapport gepresenteerd tijdens een congres over het Nederlandse Duitslandbeeld.

De titel van Jansens rapport, "Bekend en onbemind', laat aan duidelijkheid niets te wensen over: het Duitslandbeeld van de Nederlandse jeugd is opvallend negatief. Jansen: “In het vragenformulier hadden we een lijst van alle EG-landen opgenomen. De jongeren konden elk land een cijfer geven. Zo konden we per land een "symphatiescore' uitrekenen. Duitsland was de absolute hekkesluiter met een 3,9. Ierland was een na laatste met een 4,8. De andere landen kregen allemaal een "voldoende', zij het een magere. Alleen Nederland zelf scoorde een 7,8.”

Jansen is verbaasd over de motieven die jongeren aanvoerden voor hun negatieve kijk op de Oosterburen. “Een vijfde deel van de opmerkingen had betrekking op de Tweede Wereldoorlog. Ook de rellen bij de asielcentra werden veel genoemd. Maar nog vaker ging het over eigenschappen van "de Duitser' in het algemeen, die autoritair en dominant wordt gevonden.”

Hij vervolgt: “Waar ik echt van ben geschrokken, is dat de helft van de jongeren Duitsland als een agressief land ziet. Ze konden aangeven in hoeverre ze Fransen, Engelsen, Duitsers, Belgen en Nederlanders gewelddadig of oorlogszuchtig vinden. Alleen de Duitsers scoorden hoog.”

Jansen voerde zijn onderzoek uit op 52 scholen van verschillend niveau verspreid over heel Nederland. Aan de enquête hebben 1.800 leerlingen - verplicht - meegedaan. Uit het onderzoek blijkt dat jongens minder negatief over Duitsland denken dan meisjes. Jongeren die een VWO-opleiding volgen zijn wat positiever dan jongeren in het HAVO, MAVO of MBO. Leerlingen in het voorbereidend beroepsonderwijs hebben duidelijk de negatiefste houding.

Nederland en Duitsland mogen dan elkaars buren zijn, uit het onderzoek blijkt dat de Duitslandkennis van de Nederlandse jeugd veel te wensen overlaat. De jongeren noemden hun ouders als een van de bronnen van informatie over Duitsland. Informatiebron nummer één is de televisie. Het allermeest gingen de jongeren de mist in met het schatten van het inwonertal van Duitsland. “Het ging hier vooral om onderschattingen”, meldt Jansen. “Heel vaak werden getallen van rond de 30 miljoen ingevuld, terwijl in het huidige Duitsland toch bijna tachtig miljoen mensen wonen.”