Horecabond voor hasjkoffieshops

AMSTERDAM, 29 MAART. Er moet een overkoepelend orgaan van hasjkoffieshops komen, een soort horecabond voor verkopers van soft drugs.

Daarnaast moet de aangeboden waar regelmatig worden gecontroleerd door een onafhankelijke "Keuringsdienst van Waren'. Het maximaal toegestane bezit van 30 gram moet voor hasjkoffieshops worden losgelaten. Deze aanbevelingen worden gedaan door het Amsterdamse Adviesburo Drugs in de nota "Hasjkoffieshops in een veranderende maatschappij', dat in opdracht van de gemeente Amsterdam werd geschreven. De informatie van het Adviesburo wordt gebruikt door de gemeentelijke werkgroep, die zich bezighoudt met het ontwikkelen van aanbevelingen voor een toekomstig softdrugbeleid in Amsterdam. In deze groep hebben onder meer vertegenwoordigers van het stadhuis, de politie, GG&GD en de Jellinekkliniek zitting.