Groei wereldhandel in 1992 weer toegenomen

GENEVE, 29 MAART. Het volume van de wereldhandel is vorig jaar met 4,5 procent toegenomen. Het is voor het eerst sinds 1988 dat de groei aantrekt. In 1991 bedroeg de groei drie procent. Het is echter de vraag of deze ontwikkeling zich voortzet, vooral gezien de problemen in West-Europa en Japan. De groei van de handel was in de tweede helft van 1992 duidelijk geringer dan het gemiddelde voor het hele jaar.

Dit staat in het jaarrapport van de wereldhandelsorganisatie Gatt. De publicatie komt juist op de dag dat de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Kantor in Brussel met de EG praat over de gespannen handelsrelatie tussen beide blokken. Die spanning is er in belangrijke mate debet aan dat er nog steeds geen nieuw Gatt-akkoord is.

Uit het rapport blijkt dat de waarde van de wereldhandel vorig jaar met 5,5 procent steeg tot 3,7 miljard dollar in vergelijking met een stijging van slechts 1,5 procent in 1991. Het aandeel van de dienstverlening wordt steeds groter. De bijdrage van deze sector liet vorig jaar een groei zien van acht procent tot 960 miljard dollar.

De VS bleven vorig jaar de grootste handelsnatie. Hun aandeel in de wereldexport bedroeg 12,1 procent. Duitsland was tweede met 11,6 procent en Japan derde met 9,2 procent. Bij de import neemt Frankrijk de derde plaats in achter de VS en Duitsland. Van de 25 belangrijkste handelslanden lieten China en Hongkong de sterkste groei zien. De toeneming van de wereldhandel moest vorig jaar vooral komen van Noord-Amerika en Azië, uitgezonderd Japan.

De kleinere landen in Oost-Europa boekten vorig jaar voor het eerst sinds de val van het communisme een groei van de export en de import, maar van herstel van de produktie was nauwelijks sprake. Met de handel van de vroegere Sovjetunie gaat het daarentegen bergafwaarts. In 1991 behoorde de Sovjetunie nog tot de twintig belangrijkste handelsnaties. Vorig jaar was Rusland, de belangrijkste erfgenaam, echter niet meer in de top-25 te vinden. (Reuter, ANP)