"Door de knieën gaan is het halve werk'

Appie Reinders is zestig jaar oud, een meter en drieënzeventig centimeter lang en weegt 54 kilo.

In 1976 nam het kabinet, het wachten beu, het initiatief. Er kwam een ambtelijke projectgroep, met Leo Lamers als voorzitter. Ook de projectgroep-Lamers concludeerde in 1979 dat de beheersbaarheid van de sociale zekerheid te wensen overliet. Er waren te veel uitvoeringsorganen en ze waren te autonoom. De SER had de twee adviesbureaus inmiddels nogmaals aan het werk gezet, maar die moesten nu een rapport produceren dat de sociale partners wèl beviel. Dat lukte wonderwel.

    • Jaap Bloembergen