"Deftige' afgang voor PvdA'ers

Bij de PvdA, dat in de peilingen terugvalt van 49 naar 29 zetels, liggen de zaken het moeilijkst. De voorbereidingen voor een zachte politieke dood van veel Kamerleden vinden al plaats. "Piepers niet welkom', stond er op de vrijdagbrief die PvdA-Kamerleden krijgen met het programma voor de volgende week. Op de agenda stond een fractievergadering waar partijvoorzitter Rottenberg zijn visie op de fractie zou schetsen.

De "piepers', de agressief piepende apparaatjes van het persoonlijk oproepsysteem die menig Kamerlid aan de status van een veelgevraagd en -geplaagd mens helpen, moesten op de werkkamers blijven. Medewerkers waren evenmin welkom. Alleen partijwoordvoerder Dig Ishta en ambtelijk secretaris Boudewijn de Blij mochten meekomen.

De partijleiding staat voor de vrijwel hopeloze opgave nieuwe kandidaten te selecteren, zonder dat versmade Kamerleden tot mei volgend jaar als desperado's door de gangen dwalen. Rottenberg beloofde “deftig” te zullen omgaan met de mensen die niet meer in het vernieuwde profiel passen.

Maar een collectieve afvloeiïngsregeling voor minstens twintig Kamerleden is niet makkelijk te treffen. De PvdA heeft niet, zoals het CDA, een reservoir aan banen in het bestuurlijke middenveld. Bovendien, geen organisatie of bedrijf zit te wachten op een Kamerlid dat het niet heeft gered.

Toch moet Rottenberg een opstand van backbenchers voorkomen, die nog ruim een jaar het gewone Kamer- en partijwerk moeten doen. De vrijdagbrief geeft een aardig voorbeeld van wat die werkzaamheden kunnen inhouden: “De volgende leden worden verzocht vanaf 18.30 uur aanwezig te zijn in de Marcus Bakkerzaal voor de bel-avond: De Cloe, Huys, Jurgens, Kersten, de Pree, Schoots, Spieker, Swildens, Vliegenthart, Witteveen, Van der Vaart, Zijlstra, Van Gelder.” Ze moeten met ex-partijleden bellen om ze voor de PvdA te herwinnen en hun het nieuwe profiel aanprijzen waarin velen van hen zelf niet meer passen.

    • Rob Meines