Bonden verwerpen WAO-voorstel van metaalwerkgevers

ZOETERMEER, 29 MAART. De werkgevers in de metaal- en elektrotechnische industrie (FME) zijn van plan een collectieve verzekering voor de WAO-reparatie af te sluiten. Daarbij staat het de bedrijven en hun werknemers vrij aan de verzekering deel te nemen.

De FME heeft dit voorstel gisteren gedaan om de impasse in het CAO-overleg te doorbreken. De vakbonden zien er niets in. Zij hebben hun leden opgeroepen de stakingsacties voort te zetten. Vanmorgen legden werknemers bij vijftien metaalbedrijven het werk neer.

Voorzitter J.L. van den Akker van de FME zei gisteren dat het voorstel is ingegeven door de toenemende onzekerheid over de WAO-reparatie. “We kunnen onze bedrijfstak met 200.000 werknemers niet langer in het ongewisse laten. Onze leden hebben de indruk dat wij achterover leunen totdat de bonden door de knieën gaan, maar zo is het niet. Wij zijn met verzekeraars in een vergevorderd stadium van onderhandelingen over een collectieve verzekering ter reparatie van de WAO”, aldus de FME-voorzitter. De premie komt voor rekening van de werknemers die eraan meedoen en zal per bedrijf verschillen, mede afhankelijk van de risico's op arbeidsongeschiktheid (premiedifferentiatie).

De FME heeft de vakbonden vanmorgen uitgenodigd aan de onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappijen deel te nemen, en aan de beoordeling en de keuze van hun pakketten mee te doen. Voorts roept de FME de bonden op het CAO-overleg te hervatten “zodra de stakingen zijn beëindigd”.

Onderhandelaar N. Broers van de Industriebond FNV kwalificeert het FME-aanbod als “oude wijn in nieuwe zakken”. Het is volgens hem “te vrijblijvend en te duur”. “Tussen de verschillende bedrijven zullen de premies sterk uiteen gaan lopen, waardoor het voor de werknemers in de bedrijven met relatief veel en zwaar lichamelijk werk praktisch onbetaalbaar wordt om het WAO-gat te repareren”, aldus Broers. Het voorstel van de vakbonden om de WAO-reparatie onder te brengen bij het bedrijfstakpensioenfonds is volgens hem goedkoper. Het FME-aanbod biedt geen basis voor hervatting van het CAO-overleg, aldus de FNV'er.