Bezuinigingen VS op defensie voorzichtiger

WASHINGTON, 29 MAART. President Clinton gaat slechts op bescheiden schaal op defensie bezuinigen volgend jaar. Hij heeft de moeilijke beslissingen uitgesteld.

“We steken een teen in het water”, zei de minister van defensie, Les Aspin, afgelopen zaterdag bij de presentatie van zijn nieuwe begroting.

Met totaaluitgaven van 263 miljard dollar geeft Clinton voor 1994 11 miljard dollar minder uit dan zijn voorganger Bush had voorzien. De besparingen komen vooral van versnelde afvloeiïngen van personeel. In verband met dergelijke afvloeiïngen moeten er ook 31 militaire bases dicht.

De voornaamste redenen voor Clintons voorzichtigheid is de tijd die hij nodig heeft om het roer op een mammoetorganisatie als het Pentagon om te gooien. Hoewel minister Aspin bekend staat als een groot conceptueel denker, heeft hij nog geen duidelijke ideeën over de taakstelling en uitrusting van een afgeslankt Pentagon. De militairen koesteren groot wantrouwen tegen Clinton, die de dienst in Vietnam heeft ontdoken. Ook is er grote wrevel tegen Clintons voornemen om homoseksuelen toe te laten tot de krijgsmacht.

De chef staf van het Pentagon, generaal Colin Powell, wilde niet meer bezuinigen dan president Bush had voorgenomen. Hij beschouwde de Bush-begroting als een absoluut minimum. Het kost enige tijd om hem en de andere stafgeneraals op een andere koers te krijgen. Clinton wil vertrouwen winnen bij de militairen door goed naar hen te luisteren. Defensiebezuinigingen zijn ook zware economische klappen in de gebieden, waar militaire bases en toeleveringsindustrieën zijn gevestigd. Clinton wil juist economische bloei zien.

Toch zullen de geringe bezuinigingen voor dit jaar gevolgd moeten worden door grotere bezuinigingen voor de daarop volgende jaren. Er moet veel in de wereld gebeuren om de Clinton-regering van de bezuinigingsplannen voor de komende vijf jaar af te houden. Defensie is de grootste begrotingspost, waar zonder wettelijke of structurele wijzingen op kan worden bezuinigd. Clinton moet binnen vijf jaar zijn voorgenomen reducties van het overheidstekort rond zien te krijgen, en 88 miljard komt voor rekening van defensie.

Voor de voor krijgsmachteenheden belangrijke wapensystemen, die het Pentagon aanvankelijk zou aanschaffen, wil Aspin een bottom up-analyse op touw zetten, geredeneerd vanuit de nieuwe regionale dreigingen na het einde van de Koude Oorlog. Veel nog aan te kopen wapensystemen, zoals het C-17 transportvliegtuig, of het nieuwe Osprey "helikoptervliegtuig', vallen veel duurder uit dan voorzien. President Bush had zich ook rijk gerekend in zijn defensiebegroting. Veel van diens bezuinigingen (bijvoorbeeld 70 miljard door grotere efficiency) kunnen niet worden gerealiseerd.

Aspin moet dus zien te korten op de reeds karige begrotingsplannen van voormalig president Bush. Het is een vage doelstelling die nog niet is onderbouwd. “Het gaat hier om cijfers die uit de lucht zijn gegrepen”, commentarieerde senator Sam Nunn, de machtige voorzitter van de defensiecommissie, voor de televisie. “Niemand weet nog waar de bezuinigingen vandaan moeten komen.”

Het aantal vliegdekschepen wordt gereduceerd van 14 naar 12, het aantal luchtmachteenheden van 28 naar 24. Het aantal legerdivisies gaat van 14 naar 12. Het wetenschappelijke onderzoek naar een antiraketsysteem in de ruimte, Star Wars, wordt gereduceerd tot onderzoek naar defensie tegen raketaanvallen op militaire doelwitten. En voor het eerst is er een bescheiden post opgenomen voor vredesoperaties en voor nonproliferatie van kernwapens.

    • Maarten Huygen