Backbenchers-dilemma: strijden of stroopsmeren

Hoezeer de Tweede Kamer na de verkiezingen van volgend jaar mei een andere aanblik zal bieden dan op dit moment, blijkt wel als men de positie van de leidende figuren aanschouwt.

CDA-fractievoorzitter Brinkman wordt zeer waarschijnlijk premier. De positie van PvdA-fractieleider Wöltgens is omstreden, zeker als de partij inderdaad grof zetels verliest. Van Mierlo van D66 gaat ook tamelijk zeker het nieuwe kabinet in. Beckers van Groen Links vertrekt. De enige van de grotere partijen die als een veldheer zal terugkeren, is VVD-leider Frits Bolkestein, onomstreden, onbedreigd, zekerder van zijn zaak als nooit tevoren.

Menig gewoner Tweede-Kamerlid staat dezer dagen voor een dilemma. Wie de volgende periode van vier jaar opnieuw de Kamer in wil, moet zijn kansen nauwkeurig wegen. Denkt hij zonder veel problemen weer op een verkiesbare plaats terecht te komen, dan moet hij in de komende maanden vooral niet negatief opvallen. Wie nu al een koude tegenwind ervaart, heeft twee keuzes. De eerste is: strijdend ten onder gaan. Het alternatief: slijmen.

De interviews die de PvdA-fractieleden Bram Stemerdink en Wim van Gelder vorige week aan deze krant gaven, vallen onder de eerste categorie. Er tegenaan. Waarom moeten wij gestraft worden voor het gebrekkig leiderschap van politiek leider Kok, luidde hun klacht. Het kiezen door het CDA-Tweede-Kamerlid Ank Bijleveld van partijvoorzitter Wim van Velzen tot winnaar van een emancipatieprijs (tijdens een KRO-radio-uitzending) valt onder de tweede categorie: stroop smeren. Van Velzen had in de strijd tussen het CDA-vrouwenberaad en het Kamerlid Hans Hillen gekozen voor de vrouwen.

    • Rob Meines