Agenda

In de Tweede Kamer deze week de nieuwe eisen aan rijinstructeurs, de wijziging van de Binnenschepenwet, de wijziging van de Meststoffenwet (alle dinsdagmiddag en -avond), de wijziging van de Wet Geluidhinder, de Toekomstconferentie Curaçao, de mogelijkheid om veel voorkomende misdrijven door de politie te laten afhandelen (Politietransactie) en de wijziging van de AOW (alle woensdag).

    • Rob Meines
    • Derk-Jan Eppink