VN-macht vervangt de Amerikanen in Somalië

NEW YORK, 27 MAART. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren unaniem de vorming van een VN-vredeskorps voor Somalië goedgekeurd.

De nieuwe, uit 30.800 man bestaande troepenmacht zal de huidige macht, die door de Verenigde Staten wordt geleid, opvolgen in het door burgeroorlog en hongersnood getroffen land. De vredesmacht krijgt het meest uitgebreide mandaat uit de geschiedenis van de volkerenorganisatie. Ze krijgt namelijk het recht in Somalië geweld te gebruiken, niet alleen als dat uit lijfsbehoud noodzakelijk is, maar ook om op te treden tegen gewapende bendes of om wapens in beslag te nemen. Verder wordt het geacht actieve steun te geven aan het opzetten van het bestuur in het land. De kosten van de operatie zijn voor het eerste half jaar geraamd op 856 miljoen dollar. Als de operatie langer gaat duren, zoals is te verwachten, zullen de kosten 1,5 miljard dollar per jaar belopen.

De Veiligheidsraad stemde in met het voorstel om het opperbevel voor de hulpactie over te hevelen van de Amerikanen naar de Verenigde Naties. De operatie in Somalië zal de grootste zijn uit de geschiedenis van de VN. Tot nu toe spande Cambodja, waar 16.000 blauwhelmen zijn gelegerd, de kroon.

De overdracht aan de VN-autoriteiten door de Amerikanen zal in fasen gebeuren om te waarborgen dat de talrijke gewapende facties in Somalië, die voedselvoorraden plunderen en elkaar naar het leven staan, er geen misbruik van maken. De formele overdracht van het opperbevel van de operatie aan de Verenigde Naties heeft plaats op 1 mei.

De door de Verenigde Staten geleide Unified Task Force (UNITAF), die door de nieuwe troepenmacht wordt vervangen, omvatte maximaal 37.000 man uit meer dan 20 landen. (AP, Reuter)