Van Oppen en Rebattu fraai derde in Bielefeld

Op de Europese kampioenschappen paren, die verleden week in het Duitse Bielefeld werden gehouden, voerden twee Franse paren de boventoon. Abecassis-Quantin wonnen met grote voorsprong voor hun landgenoten Meyer-Stretz. Voor Michel Abecassis en Jean Pierre Quantin was het de tweede achtereenvolgende titel in deze discipline.

In het veld van 384 paren behaalden Van Oppen en Rebattu een knappe derde plaats. Samen met negen andere Nederlandse paren hadden zij zich voor de finale van 140 paren gekwalificeerd. Daarin wisten Marijke van der Pas en Elly Schippers zich met een zesde plaats goed staande te houden; zij waren daarmee het beste vrouwenpaar. Van Oppen: ""Het veld was zeer sterk. Negentig procent was van meesterklasse of hoger niveau, de resterende tien procent kon je qua speelkracht nog altijd met onze 1e divisie vergelijken.''

Carol van Oppen (57) en Max Rebattu jr. (53) behoren al jaren tot de Nederlandse top. Ze vergaarden talloze nationale titels. Op het vorige EK wonnen ze samen ook al brons, terwijl Rebattu met Anton Maas zilver op de WK paren in Biarritz veroverde, en Van Oppen met André Mulder op de WK in New Orleans zesde werd. Beide spelers houden zich full time met bridge bezig, Van Oppen als organisator van bridgereizen en Rebattu als docent en journalist. Van Oppen: ""Het gekke is dat ons biedsysteem - sterke klaver met canapé-principes - zich eigenlijk niet zo leent voor parenwedstrijden. Dat houdt wel eens in dat je in een ander contract zit dan de rest van het veld, normaliter een doodzonde. Als je dan ook nog tegen een ongunstige kaartverdeling aanloopt, moet je soms het onderste kast uit de halen voor een gemiddeld resultaat.'' Bijvoorbeeld:

Zuid gever,Noord

Allen kw. ß7 A5

ß6 VB3

ß5 AV10542

ß4 V10

West Oost

ß7 HB9876 ß7 10

ß6 5ß6 A9762

ß5 H7 ß5 B9863

ß4 B953 ß4 87

Zuid

ß7 V432

ß6 H1084

ß5 -

ß4 AH642

Van Oppen opende de zuidhand met 1ß6 conform het canapé-systeem waarin eerst een vierkaart wordt geboden en zo mogelijk naderhand de langere kleur. West volgde met 2ß7 (zeskaart met weinig punten), Rebattu bood 3ß5, oost paste en Van Oppen had nu een probleem. Vanwege zijn magere schoppenstop liet hij 3SA links liggen en besloot tot 4ß4. Rebattu corrigeerde naar 4ß6, waar het bij bleef. Toen de dummy openging zag Van Oppen dat het eigenlijk 3SA moest zijn. Daarin vielen al gauw tien of elf slagen te verdienen. Hij moest dus ten minste elf slagen halen in een vier-drie fit harten om een nul te vermijden.

De start van ß79 liet Van Oppen via de 5 en de 10 doorlopen naar zijn vrouw. Harten naar de boer en harten naar de tien bracht de leider een teleurstelling: west renonceerde de tweede keer. Van Oppen ging door met ß4V, ß4A en klaveren getroefd met ß6V, waarop oost een ruiten wegdeed. Zuid troefde nu een kleine ruiten uit noord en speelde ß6H, genomen door oost. Dit was de eerste slag voor de verdediging. Deze positie was bereikt:

Noord

ß7 A

ß6 -

ß5 AV10

ß4 -

West Oost

ß7 Hß7 -

ß6 -ß6 9

ß5 H7 ß5 B98

ß4 B ß4 -

Zuid

ß7 43

ß6 -

ß5 -

ß4 64

Oost speelde hier ß58. Noord nam ß5H met het aas, waarna Van Oppen ß7A liet voorspelen. Oost troefde maar moest in de ruitenvork spelen: elf slagen en een zwaar bevochten middenscore voor NZ.

Uit de finale een uitkomstprobleem waarvoor Rebattu zich zag gesteld. Hij loste het goed op. Rebattu zat zuid met deze hand:

ß7 AH9 ß6 V986 ß5 B9862 ß4 3

Het volgende biedverloop voltrok zich. Rechts opende op de vierde hand met 1SA (11-14 punten), links 2ß4 (Stayman), rechts 2ß6, links 2SA, rechts 3SA. Dit bod liep door naar Van Oppen (noord) die doubleerde, waarna iedereen paste. Rebattu vond de prima start van ß43.

Zuid gever,Noord

Niemand kw.ß7 1083

ß6 H74

ß5 74

ß4 VB985

West Oost

ß7 V742 ß7 B65

ß6 B5ß6 A1032

ß5 103ß5 AHV5

ß4 AH1042 ß4 76

Zuid

ß7 AH9

ß6 V986

ß5 B9862

ß4 3

De actie van Van Oppen getuigt van lef en table presence. Hij had uit het biedverloop begrepen dat Rebattu punten móést hebben. Die probeerde hij via het doublet met zijn eigen zwakke hand te maskeren voor de leider. Deze liet zich inderdaad op het verkeerde been zetten.

Rebattu had heel goed begrepen dat zijn partner met een handvol klavers moest zitten. Natuurlijk had Van Oppen ook meteen 2ß4 kunnen doubleren. In hun partnership echter duidt dat meer op een voorstel tot een redding dan op kracht in die kleur.

De leider dook de eerste slag. Noord nam met de acht en speelde ß4V door (zuid ruiten weg), genomen met het aas, waarna de leider schoppen naar de boer speelde. Rebattu nam met de heer en speelde ruiten, genomen met de tien in dummy. De leider die geen flauw idee had hoe het spel zou kunnen zitten, speelde maar weer schoppen voor de negen van zuid, die doorging met ß58. De leider slaagde erin de schade te beperken tot één down, maar +100 betekende toch een score van een slordige 95 procent voor de Amstelveners.